Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Leidiniai mokytojui

Švietimo pagalbos tarnyba siūlo susipažinti ir paskaityti knygų apie lyderystę, vadovavimą komandai, efektyvų mokymą, mokymosi strategijas, emocinį intelektą, asmeninį tobulėjimą, metodinių leidinių

  Darius Radkevičius, Tomas Staniulis „Dievas, kvantinė fizika,
  organizacijos struktūra, vadovavimo stilius“  Kate Ludeman, Eddie Erlandson „Alfa sindromas“  Peter G. Northouse „Lyderystė: teorija ir praktika“


  Jo Owen „Kaip būti lyderiu“  Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee „Lyderystė. Kaip vadovauti pasitelkiant
  emocinį intelektą“
  Bill George, Peter Sims „Tikroji kryptis“
  Irena Bakanauskienė „Personalo valdymas“


  Linda Lambert „Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga“  Douglas Griffin „Lyderystės ištakos. Saviorganizacijos ir etikos sąsajos“  Carl D. Glickman „Lyderystė mokymuisi: kaip padėti mokytojams sėkmingai dirbti“  Lorna M. Earl, Steven Katz „Mokyklų lyderystė duomenų kupiname pasaulyje“


  Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson „Emocinis intelektas ir ugdymas“  Stephen R. Covey „8-asis įprotis. Tobulybės link“


  Tom Peters, Robert H. Waterman „Tobulumo beieškant. Geriausių vadovų pamokos“  Stephen R. Covey „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“  Stephen M. R. Covey, Rebecca Merril „Pasitikėjimo greitis. Vienas dalykas, kuris keičia viską“  Stephen P. Robbins „Kaip vadovauti žmonėms. Visa tiesa, ir nieko, išskyrus tiesą“
  Domenico Lepore, Oded Cohen „Demingas ir Goldrattas. Dekalogas: Apribojimų
  teorija ir gilaus pažinimo sistema“  Lee Iacocca, Catherine Whitney „Kur dingo visi lyderiai?“


  Tomas Misiukonis „Koučingo technikos“
  Ilja Vinokur, Anatolij Uljanov, Tatjana Sandler, Marat Kasimov, Pavel Sysoev
  „Laiminga vaikystė: ugdyk kitaip (+Žaidimų knyga)“  Rick A. Morris, Brette McWhorter Sember „Sėkminga projektų vadyba“  Peter Senge „Besimokanti mokykla“
  Gintautas Mažeikis „Po pono ir tarno. Lyderystės ir meistrystės dialektika“


  „Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos“


  „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas“ I knyga


  Robertas Jucevičius, Palmira Jucevičienė, Brigita Janiūnaitė, Gintautas Cibulskas
  „Mokyklos strategija“


  Brian Fidler „Strateginis mokyklos plėtros valdymas“


  „Lyderystės vystymosi mokykloje modelis“  Kieran Egan „Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“


  Robert J. Marzano, Timothy Waters, Brian A. McNulty „Veiksminga mokyklų lyderystė“


  Alma Harris „Pasidalytoji lyderystė mokykloje. Ateities lyderių ugdymas“  Brent Davies, Linda Ellison „Naujoji strateginė kryptis ir mokyklos plėtra“
  Alexandre Haward „Dora lyderystė. Asmenybės formavimo kelias“  Daniel Goleman „Emocinis intelektas“
  Daniel Goleman „Visuomeninis intelektas“
  Daniel Goleman „Emocinis intelektas“
  Ligita Šimanskienė, Antanas Seilius „Komanda: samprata, kūrimas, vadovavimas“


  Michael A. West „Efektyvus komandinis darbas“


  Robert Slater „29 Jacko Welcho lyderystės paslaptys“
  Paul Madaule „Kai klausymas atgyja“  Peter Jarvis „Mokymosi paradoksai“  Andrew Pollard, Janet Collins, Neil Simco, Sue Swaffield, Jo Warin, Paul Warwick
  „Refleksyvusis mokymas: veiksminga ir duomenimis paremta profesinė praktika“

  Sue Cowley „Mokymo klinika“


  Andy Hargreaves „Mokymas žinių visuomenėje“


  Beth Critchley Charlton „Neformalioji vertinimo strategijos“

  Thomas J. Sergiovanni „Vadovavimas. Ką tai reiškia mokykloms?“


  „Ugdymo dvasingumas“

  „Sėkmės istorija: mokinių veiklos individualizavimas“
  „Sėkmės istorija: aktyvių mokymosi metodų taikymas“
  „Sėkmės istorija: mokymasis bendradarbiaujant“
  „Sėkmės istorija: pamokos planavimas“
  „Sėkmės istorija: praktinis mokymasis“
  „Sėkmės istorija: mokytojo ir mokinio dialogas“

  „Sėkmės istorija:mokymas mokytis“

  „Sėkmės istorija: tarpdalykiniai ryšiai“

  „Sėkmės istorija: mokinių vertinimas“

  „Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė“.
  Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas

  Steven Katz, Lorna M. Earl, Sonia Ben Jaafar
  „Kuriame ir jungiame besimokančias bendruomenes: kaip tinklai gali padėti tobulinti mokyklų veiklą“


  Mark McKergow, Paul Z Jackson „Susitelkimas į sprendimus“  Sergejus Neifachas „Pedagoginio vadovavimo kompetencija“  Regina Kontautienė „Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje“


  Julie Starr „Saviugdos vadovas“  Bodilė Abildtrup Johansen, Ana Luizė Rathe, Jorgenas Rathe „Vaiko galimybės ir mokykla“


  Peter Block „Nepriekaištingas konsultavimas“


  Valdonė Indrašienė, Gintautė Žibėnienė „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“  John Dewey „Demokratija ir ugdymas“  „Atrask sėkmę“  Shlomo Sharan, Ivy Geok Chin Tan  
  „Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi“
Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-15 12:27