Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

„Lyderių laikas 3“Pranešimas spaudai

2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.
Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.
„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.
Trečiajame projekto etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Visos savivaldybės suskirstytos į tris srautus.
Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios Pietų Lietuvos savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėjo ir kitos veiklos.
Nuo 2018 m. kovo mėn. startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės.

Siekiami rezultatai
1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.
2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.
3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600,  o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos.

„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms
• Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą.
• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose.
• Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.
• Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais.
• Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
• Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.
2018 m. kovo 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys. Šis renginys skirtas išsiaiškinti projekto teikiamą naudą ir galimybes, burtis į LL3 bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio savivaldybės švietimo sistemoje.
Renginyje verslo sėkmės istoriją pristatė Tadas Bergelis, UAB ,,Pasaulio bamba“ direktorius. Verslininkas teigė, kad mažame miestelyje galima sukurti savo verslą, tik reikia tikėti savo idėja.
Rasa Šnipienė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto LL3 vadovė, Milda Damkuvienė, tyrėja iš Šiaulių universiteto, ir Anelė Raugienė, projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė, išaiškino projekto idėją, aptarė projekto „Lyderių laikas 3“ naudą kiekvienam asmeniškai, mokiniams ir savivaldybei.
,,Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono projekto kūrybinę komandą sudaro: vadovė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, nariai – Akvilina Žąsytienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Arūnas Aleksandravičius, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius, Virginijus Andrejauskas, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius, Raimonda Kauneckienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, Loreta Pociuvienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė, Daiva Rudminienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė, Juozas Žymančius, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius, Valdas Urniežius Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktorius, Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Regina Rimkutė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje  www.lyderiulaikas.smm.lt


„Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos darbo pradžia

  2018 m. balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje
  prasidėjo projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos
  darbo pradžia. Šis renginys skirtas išsiaiškinti projekto galimybes,
  burtis į LL3 bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo
  pokyčio savivaldybės švietimo sistemoje.

„Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacija

2018 m. gegužės 10 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuota tema „Koks turi būti mokinys, baigęs Šilalės mokyklą?“ siekiant išgryninti veiklos sritį. Aptartos vertybės būtinos visapusiškos asmenybės ugdymui. Komandos dalyviams skirtos namų darbų užduotys, padedančios įvardinti pokyčio temą.
Kitas „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas vyks birželio 7 dieną.„Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacija


2018 m. birželio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuotos individualios pažangos vertinimo strategijos. Komandos dalyviai pristatė namų darbų užduotis, kurios padės išgryninti pokyčio temą.


„Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kokia pamoka yra gera?“

Rugpjūčio 27 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko „Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kokia pamoka yra gera?“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, projekte dalyvaujančių Šilalės r., Plungės r., Rietavo r., Palangos savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę išgirsti pranešimus: „Projekto „Lyderių laikas 3“ pristatymas, jo nauda ir galimybės Šilalės rajono savivaldybėje“ (Tatjana Balvočienė, projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė), „Ką apie pamokas Šilalės rajono mokyklose sako NMVA duomenys?“ (Akvilina Žąsytienė, Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Šilalės savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė), „Gera pamoka...“ (Raimonda Kauneckienė, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės savivaldybės kūrybinės komandos narė). Darbo grupėse metu analizuotas mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris į pamoką, svarstyta, ką daryti, kad pamoka būtų gera. Grupės pristatė savo darbo rezultatus bei siūlymus projektui, kuris bus įgyvendintas Šilalės rajono švietimo įstaigose vykdant „Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą.
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-31 11:39