Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

,,Lyderių laikas 3"

 • Projekto ,,Lyderių laikas 3“ pažintinis vizitas


  „Lyderių laikas 3“ - nacionalinis švietimo projektas, kurį vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

  Įgyvendinti du projekto etapai: pirmajame etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, kurie antrajame etape (2011–2015 m.) buvo išbandyti 15-oje savivaldybių. Dalis veiklų buvo skirtos švietimo darbuotojams.

  Vadovaujantis projekto strateginiais dokumentais, dalyvauti trečiajame etape 2017–2020 m. įtraukiamos kitos 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Projektui įgyvendinti savivaldybės yra suskirstytos į tris regionus: pietų, vakarų ir šiaurės-rytų. Pokyčio projektų kūrimo trukmė – 22 mėn., todėl regionų savivaldybės į projektų kūrimą įsitrauks trimis srautais (pirmasis – 2017–2018 m., antrasis – 2018–2019 m., trečiasis – 2019–2020 m.).

  II srautui (2018–2019 m.) priklauso Vakarų Lietuvos savivaldybės, tarp kurių ir Šilalės rajono savivaldybė.

  Sausio 31 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis susitikimas projekto ,,Lyderių laikas 3“ antrojo etapo veikloms aptarti. Projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė susitiko su Šilalės r. savivaldybės atstovais: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaite, specialiste Akvilina Žąsytiene, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų direktoriais bei Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ir Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelis“direktoriaus pavaduotojais ugdymui.

 • ,,Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys

   

  2018 m. kovo 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys. Šis renginys skirtas išsiaiškinti projekto teikiamą naudą ir galimybes, burtis į LL3 bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio savivaldybės švietimo sistemoje.

  Renginyje verslo sėkmės istoriją pristatė Tadas Bergelis, UAB ,,Pasaulio bamba“ direktorius. Verslininkas teigė, kad mažame miestelyje galima sukurti savo verslą, tik reikia tikėti savo idėja.

  Rasa Šnipienė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto LL3 vadovė, Milda Damkuvienė, tyrėja iš Šiaulių universiteto, ir Anelė Raugienė, projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė, išaiškino projekto idėją, aptarė projekto „Lyderių laikas 3“ naudą kiekvienam asmeniškai, mokiniams ir savivaldybei.

  ,,Lyderių laikas 3“ Šilalės rajono projekto kūrybinę komandą sudaro: vadovė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, nariai – Akvilina Žąsytienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Arūnas Aleksandravičius, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius, Virginijus Andrejauskas, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius, Raimonda Kauneckienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, Loreta Pociuvienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė, Daiva Rudminienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė, Juozas Žymančius, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius, Valdas Urniežius Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktorius, Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Regina Rimkutė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Danė Šiaudvytienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 • ,,Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos darbo pradžia

   

  2018 m. balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos darbo pradžia. Šis renginys skirtas išsiaiškinti projekto galimybes, burtis į LL3 bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio savivaldybės švietimo sistemoje. 

 • ,,Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacija

   

  2018 m. gegužės 10 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuota tema ,,Koks turi būti mokinys, baigęs Šilalės mokyklą?“ siekiant išgryninti veiklos sritį. Aptartos vertybės būtinos visapusiškos asmenybės ugdymui. Komandos dalyviams skirtos namų darbų užduotys, padedančios įvardinti pokyčio temą.

  Kitas ,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas vyks birželio 7 dieną.

  ,,Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacija

   

  2018 m. birželio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuotos individualios pažangos vertinimo strategijos. Komandos dalyviai pristatė namų darbų užduotis, kurios padės išgryninti pokyčio temą. 

  ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Kokia pamoka yra gera?“

  Rugpjūčio 27 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kokia pamoka yra gera?“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, projekte dalyvaujančių Šilalės r., Plungės r., Rietavo r., Palangos savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę išgirsti pranešimus: ,,Projekto „Lyderių laikas 3“ pristatymas, jo nauda ir galimybės Šilalės rajono savivaldybėje“ (Tatjana Balvočienė, projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė), ,,Ką apie pamokas Šilalės rajono mokyklose sako NMVA duomenys?“ (Akvilina Žąsytienė, Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Šilalės savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė), ,,Gera pamoka...“ (Raimonda Kauneckienė, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, projekto „Lyderių laikas 3“ Šilalės savivaldybės kūrybinės komandos narė). Darbo grupėse metu analizuotas mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris į pamoką, svarstyta, ką daryti, kad pamoka būtų gera. Grupės pristatė savo darbo rezultatus bei siūlymus projektui, kuris bus įgyvendintas Šilalės rajono švietimo įstaigose vykdant ,,Lyderių laikas 3“ pokyčio projektą.

  ,,Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacija

   

  2018 m. rugsėjo 24 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Komandos nariai toliau dirbo prie pokyčių temos gryninimo. Jiems talkino Vida Kamenskienė ir Tatjana Balvočienė, projekto ,,Lyderių laikas 3“ konsultantės.

 • ,,Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacija

  2018 m. spalio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Komandos nariams buvo pateikta tyrimo, kurį atliko LL3 projekto tyrėjai, rezultatų analizė.

  ,,Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos bendradarbiavimo renginys Plungėje

   Projekto Lyderių laikas 3 (LL3) Šilalės savivaldybės kūrybinė komanda spalio 29 d. dalyvavo savivaldybių bendradarbiavimo renginyje, kuris vyko Plungės savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Be šilališkių renginyje dalyvavo kūrybinės komandos iš Palangos, Plungės ir Rietavo savivaldybių. Komandų vadovai turėjo pristatyti savo nuveiktus darbus, aptarti temas, kurios nurodys tolesnę veiklos kryptį.

  Renginio dalyviai išklausė LL 2 magistrės Eglės Bučienės pranešimą „Mokytojų susvetimėjimas ir pasitenkinimas karjera“. Savo įžvalgomis apie projekto eigą pasidalijo Regina Pocienė, ŠMM analizės skyriaus specialistė, projekto LL3 direktorė Rasa Šnipienė. 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-05 14:35