Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

Psichologų ir soc. pedagogų metodinis susitikimas

2018 m. gruodžio 5 d.

Lapkričio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų ir socialinių pedagogų metodinių būrelių bendras pasitarimas. Jame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Metodinių būrelių pirmininkės Viktorija Kvietkuvienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė, ir Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos soc. pedagogė, pristatė Ankstyvosios intervencijos modulį ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankį.