Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

Seminaras ,,Įtraukusis ugdymas: realybė, siekiamybė ir galimybės mokyklos aspektu“

2018 m. lapkričio 5 d.

Spalio 30 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras ,,Įtraukusis ugdymas: realybė, siekiamybė ir galimybės mokyklos aspektu“. Seminaro metu suteiktos žinios apie mokinių mokymosi sutrikimus, jų klasifikaciją ir sampratą. Aptarti  mokinių, turinčių SUP, gebėjimą įsisavinti bendrojo ugdymo programų turinį, išanalizuotos ugdymo galimybės taikomi mokymo metodai bei būdai pamokose. Pasidalinta praktine patirtimi, susijusia su SUP turinčių mokinių tikslingu pasiekimų ir pažangos vertinimu ugdymo(si) proceso metu.