Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

Seminaras ,,Vaikų, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų, psichologiniai ypatumai, priežastys, įvertinimas ir elgesio ugdymo strategijos“

2019 m. vasario 25 d.

Vasario 18 d. vyko seminaras ,,Vaikų, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų, psichologiniai ypatumai, priežastys, įvertinimas ir elgesio ugdymo strategijos“, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Seminaro metu suteikta teorinių žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimą, pagalbos jiems teikimą, probleminio jų elgesio koregavimą bei mokymosi motyvacijos stiprinimą. Supažindinta su palankios ugdymo aplinkos mokykloje kūrimu, bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) formomis ir pateikta veiksmingų metodų ir būdų taikymo dirbant su vaikais, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų, pavyzdžių.