Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

Skelbiama atranka

2018 m. gruodžio 10 d.

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti 

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) psichologas – asmuo, kuris įvertina ir padeda spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuodamas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 
1. Psichologijos magistro laipsnis.
2. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Šilalės švietimo pagalbos tarnybos veiklą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą.
3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
4. Privalumas – darbo patirtis.

Reikalingi dokumentai
: 
1. Prašymą dalyvauti atrankoje (forma).
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite).
5. Ankstesnių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

Dokumentai priimami šiuo adresu: Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė, 1 kab. arba el. paštas: info@silsviet.lt
Telefonai pasiteirauti: (8 449) 70 088, (8 603) 47112.