Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

2018 m. balandžio 5 d.
Kovo 26, 27, 28 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ antroji dalis. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo (si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. Kursų lektorės - Jūratė Karalienė, specialioji pedagogė metodininkė, Birutė Žiūraitienė, trečios kategorijos psichologė.