Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

Švietimo centrų konferencija ,,Mokinių individuali pažanga pasiekimų gerinimo kontekste“

2018 m. lapkričio 5 d.

Šių metų spalio 25 d. Birštone vyko Švietimo centrų konferencija  ,,Mokinių individuali pažanga pasiekimų gerinimo kontekste“,kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.
Konferencijos metu aptartas švietimo centrų vaidmuo ir atsakomybės ribos užtikrinant ugdymo(si) kokybę ir pažangą, diskutuota dėl švietimo centrų veiklos galimybių ir iššūkių organizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimąsi, pasidalinta švietimo centrų veiklos patirtimi.