Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. lapkričio 5 d.
 • 2018 m. lapkričio 5 d.

  Spalio 31 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje“. Seminaro metu supažindinta, kaip sukurti saugią mokyklą ir gerą mokymosi aplinką. Diskutuota apie nuosekliai plėtojamą socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje.

 • 2018 m. lapkričio 5 d.

  Spalio 30 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras ,,Įtraukusis ugdymas: realybė, siekiamybė ir galimybės mokyklos aspektu“. Seminaro metu suteiktos žinios apie mokinių mokymosi sutrikimus, jų klasifikaciją ir sampratą. Aptarti  mokinių, turinčių SUP, gebėjimą įsisavinti bendrojo ugdymo programų turinį, išanalizuotos ugdymo galimybės taikomi mokymo metodai bei būdai pamokose. Pasidalinta praktine patirtimi, susijusia su SUP turinčių mokinių tikslingu pasiekimų ir pažangos vertinimu ugdymo(si) proceso metu.

 • 2018 m. lapkričio 5 d.

  Projekto Lyderių laikas 3 (LL3) Šilalės savivaldybės kūrybinė komanda spalio 29 d. dalyvavo savivaldybių bendradarbiavimo renginyje, kuris vyko Plungės savivaldybės Viešojoje bibliotekoje.
  Be šilališkių renginyje dalyvavo kūrybinės komandos iš Palangos, Plungės ir Rietavo savivaldybių. Komandų vadovai turėjo pristatyti savo nuveiktus darbus, aptarti temas, kurios nurodys tolesnę veiklos kryptį.
  Renginio dalyviai išklausė LL 2 magistrės Eglės Bučienės pranešimą „Mokytojų susvetimėjimas ir pasitenkinimas karjera“. Savo įžvalgomis apie projekto eigą pasidalijo Regina Pocienė, ŠMM analizės skyriaus specialistė, projekto LL3 direktorė Rasa Šnipienė.

 • 2018 m. lapkričio 5 d.

  Šių metų spalio 25 d. Birštone vyko Švietimo centrų konferencija  ,,Mokinių individuali pažanga pasiekimų gerinimo kontekste“,kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.
  Konferencijos metu aptartas švietimo centrų vaidmuo ir atsakomybės ribos užtikrinant ugdymo(si) kokybę ir pažangą, diskutuota dėl švietimo centrų veiklos galimybių ir iššūkių organizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimąsi, pasidalinta švietimo centrų veiklos patirtimi.