Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. kovo 14 d.
  Kovo 5 dieną vyko paskaita „Sveika gyvensena ir racionali mityba“ skirta Kaltinėnų ir Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Paskaitos lektorė – Klaipėdos valstybinės kolegijos turizmo ir rekreacijos katedros lektorė Daiva Palubinskaitė. Lektorė suteikė žinių apie sveiką mitybą, nes maistas yra labai svarbus ligų profilaktikai ir sveikatos stiprinimui. Supažindino su pagrindiniais sveikos mitybos principais.
 • 2018 m. kovo 14 d.
  Kovo 1 dieną Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko kursų „Virtualios mokymosi aplinkos taikymas dorinio ugdymo (tikybos) pamokose („Google“, „Edmodo“, „Kahoot!“)“ antroji dalis. Užsiėmimo metu mokytojai patobulino kompetencijas taikant IKT dorinio ugdymo procese. Kursų lektoriai - Vytas Jonikas, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tikybos mokytojas ir Jurgita Skurdelienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė.
 • 2018 m. kovo 2 d.
  Vasario 26, 27, 28 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ pirmoji dalis. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. Kursų lektorės - Jūratė Karalienė, specialioji pedagogė metodininkė, Birutė Žiūraitienė, trečios kategorijos psichologė.

 • 2018 m. kovo 2 d.
  Vasario 26 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kursų „Kultūros darbuotojo pagalbininkas – informacinės technologijos“ įvadinė dalis, skirta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojams. Šių kursų tikslas tobulinti kultūros darbuotojų kompetencijas darbe taikant IKT. Lektorius - Vytas Jonikas, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas. Užsiėmimo metu dalyviai praktiškai patobulino informacinių technologijų žinias.
 • 2018 m. kovo 2 d.
  Vasario 22 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Jo metu aptartas prevencinių programų vykdymas mokyklose, įvardintos problemos su kuriomis dažniausiai susiduriama įgyvendinant prevencines programas. Socialinės pedagogės dalijosi gerąja patirtimi.