Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2019 m. balandžio 3 d.

  Kovo 6-7 dienomis Šilalės rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos nariai dalyvavo dviejų dienų stažuotėje Šiaulių mieste ir rajone. Komandos dalyviai stažavosi Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigose. Šiaulių rajono ir miesto mokyklų pedagogai dalinosi gerąją patirtimi, kaip bendradarbiauti su socialiniais partneriais kuriant ugdymosi aplinkas. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai susipažino su mokinių ugdymu netradicinėse aplinkose, projektine veikla. Mokytojų komanda pasidalijo patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Pagalbos mokiniui specialistai papasakojo, kaip ugdo mokėjimo mokytis kompetenciją, socialinius ir emocinius įgūdžius, skatinat mokinių motyvaciją mokytis, aptarė mokinių individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo būdus.

 • 2019 m. balandžio 3 d.

  Kovo 6 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Vertę kuriantis bendravimas, atskleidžiant asmeninį potencialą“, kurioje mokėsi pasitikėti ir įvertinti savo vidinio potencialo galimybes bei sustiprinti gebėjimą suvokti kitų žmonių poreikius.

 • 2019 m. balandžio 3 d.

  Kovo 5 d. Kvėdarnos, Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kaip vėl gerai matyti be akinių?“, kurioje aiškintasi regėjimo sutrikimo priežastis bei praktiškai išbandė techniką, leidžiančią gerinti regėjimą.

 • 2019 m. balandžio 3 d.

  Kovo 4 d. vyko seminaras ,,Mokyklos mikroklimato psichologiniai aspektai“, kuriame dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Seminaro metu atskleisti būdingi šiuolaikinei mokyklai psichologiniai klimato ypatumai, kurie veikia mokyklos mikroklimatą. Vienas iš svarbiausių bendrojo ir specialiojo lavinimo mokyklų tobulinimo uždavinių – sukurti tinkamas sąlygas pozityviems pokyčiams ugdymo įstaigoje.

 • 2019 m. balandžio 3 d.

  Kovo 4 ir 7 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Žarnynas – vienas svarbiausių aspektų, norint būti sveiku“, kurioje suteikta mokslu pagrįstų žinių apie dažniausiai pasitaikančias žarnyno problemas bei jų gydymą natūraliomis priemonėmis.