Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. spalio 19 d.

  Spalio 11 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime aptartas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m. bei išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Vytalijus Daunoras, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos technologijų vyr. mokytojas. Pasitarime dalintasi mintimis apie praeitais mokslo metais vykusius renginius, išklausyti mokytojų pasiūlymai. Diskutuota apie technologijų olimpiados užduotis.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  2018 m. spalio 1-4 d. vyko Šilalės trečiojo amžiaus universiteto filialų mokslo metų pradžios susitikimai su klausytojais. Šiemet atidaryta ir 8-toji TAU grupė Šiauduvoje. Pirmojo susitikimo metu kiekvienoje grupėje išrinkti seniūnai, buvo aptarta 2018-2020 mokslo metų veikla. Susitikimo metu vyko viktorina ,,100 klausimų apie Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui ir įprasminimui. Studentams teko prisiminti Lietuvos istorijai reikšmingus įvykius, datas bei asmenybes.
  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė viktorinos dalyvius apdovanojo simbolinėmis dovanėlėmis.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Spalio 1 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptartas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m., pasidalinta gerąją pedagogine patirtimi ir  metodine veikla, kuri aktuali ugdymo procesui.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Auklėtojų padėjėjų kompetencijų plėtra: teorija ir praktika“. Seminaro metu supažindinta su ugdymo proceso specifika (vaikų poreikiais, ugdymo aplinkos organizavimu, ugdymo strategijomis), vaikų klausymo (-si) būdais. Dalyviai įgijo žinių apie pagrindines  kalbos kultūros normas, tarimo, kirčiavimo, žodyno, formų, sakinių vartojimo klaidas bei įvairius jų taisymo būdus. Įsigilino į suaugusiųjų vaidmenis, formuojant vaikų teigiamą savęs vertinimą.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 27 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo aptartos 2017-2018 m. m. įgyvendintos veiklos, parengtas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m.