Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. gruodžio 5 d.

  Lapkričio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų ir socialinių pedagogų metodinių būrelių bendras pasitarimas. Jame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Metodinių būrelių pirmininkės Viktorija Kvietkuvienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė, ir Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos soc. pedagogė, pristatė Ankstyvosios intervencijos modulį ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankį.

 • 2018 m. gruodžio 5 d.

  Lapkričio  28 d. Šilalės  rajono  muzikos  mokytojai  dalyvavo  edukacinėje  programoje „Kaunas- tarpukario  Lietuvos  kultūros  ir  meno židinys. Valstybinio muzikinio teatro  kūrimosi  pradžia  ir  įtaka  Lietuvos  muzikinei  kultūrai“. Dalyviai susipažino  su  svarbiausiais  tarpukario   Lietuvos  istoriniais - kultūriniais  įvykiais, muzikinio  gyvenimo reiškiniais, muzikos  kūrėjais, atlikėjais, leidėjais, pastatymais. Stebėjo ne tradicinėse erdvėse vedamas muzikos pamokas „Pažinkime  Lietuvos  liaudies  muziką  plačiau“  (liaudies  instrumentų  muziejuje)  ir    „Nuo  Birutės“  iki  „Dryžuotos  operos“  (M. ir  K. Petrauskų  muziejuje).

 • 2018 m. gruodžio 3 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. gruodžio mėnesio veiklos planas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Administracinė informacija-Planavimo dokumentai.
 • 2018 m. lapkričio 27 d.

  Lapkričio 26 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Kaip suplanuoti pamoką, kad vyktų mokymasis?“. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Renginio metu aptarta tolesnė pokyčio projekto vykdymo eiga, akcentuota pasirinktos temos svarba ugdymo įstaigų veiklos rezultatams.

 • 2018 m. lapkričio 27 d.

  Lapkričio 23 d. Šilalės suaugusiųjų mokyklos pedagogai dalyvavo paskaitoje ,,Augalai įtakojantys emocinę žmogaus būseną“. Dalyviai susipažino su meno ir mokslo tyrinėjimais fiziologinės, psichologinės ir dvasinės žmogaus reakcijos į augalų aromatinius ekstraktus.