Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 27 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2018-2019 m. veiklos planas.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 27 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Susitikime dalyvavo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas dek., eduk. mgr. Saulius Katkus. Buvo prisiminti praėjusiais mokslo metais įvykę svarbiausi renginiai, išryškintos ir aptartos aktualios problemos, pasidžiaugta pasiekimais, nuveiktais darbais, supažindinta su aktualijomis. Aptartas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės: Sauga Vaičikauskienė, Laimutė Šmidtienė, Irena Gabrielaitienė, Jolanta Šmitienė, Rasutė Mažrimienė ir Vida Mažeikienė pakvietė rajono mokytojus į atvirą integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, istorijos ir geografijos pamoką ,,Hamletas – Renesanso asmenybė“, skirtą 11 klasės mokiniams. Mokytojai pateikė keturių sričių informaciją formuodami mokinių visuminį suvokimą apie Hamletą ir renesanso laikotarpį.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 26 dieną Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu mokytojai dalinosi gerąja patirtimi bei aptarė būsimus seminarus geografijos mokytojams.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 25 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko muzikos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime aptartas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m. bei išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Dalia Krasauskienė, Šilalės meno mokyklos chorinio dainavimo mokytoja metodininkė. Pasitarime dalintasi mintimis apie praeitais mokslo metais vykusius renginius, festivalius, konkursus ir seminarus, išklausyti mokytojų pasiūlymai. Diskutuota apie muzikos olimpiados užduotis. Dalintasi naujausia muzikine metodine literatūra ir informacija, įrašais, renginių scenarijais ir kt.