Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. lapkričio 15 d.

  Lapkričio 6-9 dienomis Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Kaltinėnų, Laukuvos, Bijotų, Upynos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai vyko į edukacinę išvyką ,,Edukacinės erdvės ir jų ypatumai Šiauliuose“.
  Išvykos metu aplankė Dviračių muziejų, kuriame susipažino su dviračio atsiradimo istorija ir raida, sužinojo apie dviratininkus, savo žygiais garsinusius Lietuvos vardą pasaulyje, išvydo neįprastus, ateities transportu vadinamus velomobilius.
  Chamio Frenkelio viloje dalyviai susipažino su košerinio maisto ypatumais ir ruošimo specifika, vaišinosi tradiciniais žydų valgiais.
  Žaliūkių malūnininko sodyboje vyko ekskursija su malūnininku ir duonos degustacija. Dalyviai ragavo keptos ruginės duonos, sužinojo šimtametes duonos kepimo tradicijas, papročius ir ritualus, susipažino su XX a. pradžios buitimi, Žaliūkių malūnininko sodybos istorija nuo 1875 m. stovinčiu vėjo malūnu.
  Baigiant kelionę aplankė Šokolado muziejų. Susipažino su beveik keturių tūkstančių metų šokolado istorija, sužinojo, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip šokoladas ir jo vartojimo tradicijos keitėsi bėgant amžiams. Daugiau sužinojo apie ilgiausiai šalyje veikiantį saldainių fabriką ,,Rūta“.

 • 2018 m. lapkričio 15 d.

  Lapkričio 5 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2018-2019 m. veiklos planas.

 • 2018 m. lapkričio 5 d.
 • 2018 m. lapkričio 5 d.

  Spalio 31 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje“. Seminaro metu supažindinta, kaip sukurti saugią mokyklą ir gerą mokymosi aplinką. Diskutuota apie nuosekliai plėtojamą socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje.

 • 2018 m. lapkričio 5 d.

  Spalio 30 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras ,,Įtraukusis ugdymas: realybė, siekiamybė ir galimybės mokyklos aspektu“. Seminaro metu suteiktos žinios apie mokinių mokymosi sutrikimus, jų klasifikaciją ir sampratą. Aptarti  mokinių, turinčių SUP, gebėjimą įsisavinti bendrojo ugdymo programų turinį, išanalizuotos ugdymo galimybės taikomi mokymo metodai bei būdai pamokose. Pasidalinta praktine patirtimi, susijusia su SUP turinčių mokinių tikslingu pasiekimų ir pažangos vertinimu ugdymo(si) proceso metu.