Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2019 m. vasario 25 d.

  Vasario 19 d. Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Meditacijos metodai, gerinantys fizinę, psichologinę ir dvasinę sveikatą“, kurioje supažindinta su meditacijos metodais, padedančiais geriau tvarkytis su įtampa ir stresu, neprarasti pusiausvyros ir atpažinti kūno siunčiamus signalus.

 • 2019 m. vasario 25 d.

  Vasario 18 d. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas“. Renginio metu supažindinta su diferencijavimo, individualizavimo temomis, pateikta personalizavimo samprata, esmė ugdymo procese. Suteikta teorinių žinių kaip taikyti personalizuoto mokymo (ugdymo sąveikos, orientuojantis į vaikų ARS, pagrindu) strategiją, kaip tikėtiną sėkmingo mokymosi sąlygą.

 • 2019 m. vasario 25 d.

  Vasario 18 d. vyko seminaras ,,Vaikų, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų, psichologiniai ypatumai, priežastys, įvertinimas ir elgesio ugdymo strategijos“, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Seminaro metu suteikta teorinių žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimą, pagalbos jiems teikimą, probleminio jų elgesio koregavimą bei mokymosi motyvacijos stiprinimą. Supažindinta su palankios ugdymo aplinkos mokykloje kūrimu, bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) formomis ir pateikta veiksmingų metodų ir būdų taikymo dirbant su vaikais, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų, pavyzdžių.

 • 2019 m. vasario 25 d.

  Vasario 18 ir 20 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kaip skaityti kraujo tyrimus?“, kurioje suteikta žinių kaip reikia tinkamai pasiruošti kraujo tyrimams, kokius tyrimus verta darytis. Dalyviai išmoko skaityti kraujo tyrimų rezultatus ir kokių veiksmų imtis, esant tyrimų nuokrypiams. 

 • 2019 m. vasario 22 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. vasario mėnesio veiklos plano papildymas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Administracinė informacija-Planavimo dokumentai.