Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2019 m. birželio 18 d.

  Birželio 14 d. vyko seminaras ,,Elgesio valdymo sprendimai darbe su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais vaikais“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono pedagogai, specialiojo ugdymo specialistai. Seminaro metu supažindinta su elgesio formavimosi dėsniais, pristatytos pagalbos priemonės ir strateginės įvairovės, skirtos probleminio vaikų elgesio valdymui.

 • 2019 m. birželio 18 d.

  Birželio 13 d. Šilalės rajono Palaivio kaime Palaivio poilsiavietėje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2018-2019 m. veiklos planas ir diskutuota dėl dalyvavimo Šilalės miesto šventėje.

 • 2019 m. birželio 18 d.

  Birželio 13 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vyko ugdymo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Metodinio pasitarimo metu buvo pristatyta speciali skaičiavimo programa, kuri padės skaičiuoti ir tolygiai paskirstyti mokytojų darbo valandas. Pasidalinta gerąją patirtimi, kaip teisingai ją pildyti, aptartas naujovių įdiegimas programoje.

 • 2019 m. birželio 18 d.

  Birželio 10 d. vyko Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas, kuriame dalyvavo  Šilalės rajono  savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė. Pasitarimo metu buvo aptarti dokumentų reglamentuojančių specialųjį ugdymą, rengimo ir pildymo reikalavimai, ieškota bendrų sprendimų ir idėjų, kaip gerinti SUP  turinčių mokinių mokymo(si) kokybę.

 • 2019 m. birželio 11 d.

  Birželio 5 d. vyko seminaras ,,Savipagalbos grupių organizavimas bendruomenėje“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono psichologai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir kiti specialistai. Seminaro metu supažindinta su pagrindiniais savipagalbos grupių organizavimo principais, padedančiais suburti grupes ir sudaryti prielaidas grupių veiklai.