Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. spalio 23 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. spalio mėnesio veiklos plano papildymas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Administracinė informacija-Planavimo dokumentai.
 • 2018 m. spalio 19 d.

  Spalio 9 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko konferencija „Krikščioniškojo socialinio mokymo principų dermė“, kurioje dalyvavo Šilalės rajono tikybos mokytojai. Konferencija prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Po Šv. Mišių, vyskupas Kęstutis Kėvalas, skaitė pranešimą tema „10 Krikščioniškojo Socialinio Mokymo Principų; 10 Pasiūlymų: ką daryti; 10 Popiežiaus Pranciškaus paraginimų Lietuvai“.

 • 2018 m. spalio 19 d.

  2018 m. spalio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Komandos nariams buvo pateikta tyrimo, kurį atliko LL3 projekto tyrėjai, rezultatų analizė.

 • 2018 m. spalio 19 d.

  2018 m. spalio 15-18 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Jautriai skleidęs dvasios  šviesą“, skirtoje Tėvui Stanislovui. Paskaitos metu klausytojai daugiau sužinojo apie vienuolio gyvenimą ir veiklą.  

   

 • 2018 m. spalio 19 d.

  Spalio 11 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime aptartas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m. bei išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Vytalijus Daunoras, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos technologijų vyr. mokytojas. Pasitarime dalintasi mintimis apie praeitais mokslo metais vykusius renginius, išklausyti mokytojų pasiūlymai. Diskutuota apie technologijų olimpiados užduotis.