Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. spalio 8 d.

  2018 m. spalio 1-4 d. vyko Šilalės trečiojo amžiaus universiteto filialų mokslo metų pradžios susitikimai su klausytojais. Šiemet atidaryta ir 8-toji TAU grupė Šiauduvoje. Pirmojo susitikimo metu kiekvienoje grupėje išrinkti seniūnai, buvo aptarta 2018-2020 mokslo metų veikla. Susitikimo metu vyko viktorina ,,100 klausimų apie Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui ir įprasminimui. Studentams teko prisiminti Lietuvos istorijai reikšmingus įvykius, datas bei asmenybes.
  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė viktorinos dalyvius apdovanojo simbolinėmis dovanėlėmis.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Spalio 1 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptartas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m., pasidalinta gerąją pedagogine patirtimi ir  metodine veikla, kuri aktuali ugdymo procesui.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Auklėtojų padėjėjų kompetencijų plėtra: teorija ir praktika“. Seminaro metu supažindinta su ugdymo proceso specifika (vaikų poreikiais, ugdymo aplinkos organizavimu, ugdymo strategijomis), vaikų klausymo (-si) būdais. Dalyviai įgijo žinių apie pagrindines  kalbos kultūros normas, tarimo, kirčiavimo, žodyno, formų, sakinių vartojimo klaidas bei įvairius jų taisymo būdus. Įsigilino į suaugusiųjų vaidmenis, formuojant vaikų teigiamą savęs vertinimą.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 27 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo aptartos 2017-2018 m. m. įgyvendintos veiklos, parengtas metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m.

 • 2018 m. spalio 8 d.

  Rugsėjo 27 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2018-2019 m. veiklos planas.