Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. gegužės 3 d.
  Balandžio 10 dieną Šilalės, Pajūrio ir Kvėdarnos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai vyko į edukacinę išvyką „Pažintis su Lietuvos valdovų rūmais“. Ekskursija prasidėjo Valdovų rūmų muziejuje. Klausytojai susipažino su rūmų istorine ir architektūrine raida, gausiais archeologiniai radiniais, ikonografine medžiaga. Dalyviai pamatė atkurtus  istorinės vėlyvosios gotikos, renesanso ir baroko  reprezentacinius interjerus bei specialiąją lobyno salę. Apžiūrėję muziejų, ekskursiją tęsė lankydami Vilniaus katedrą.
 • 2018 m. gegužės 3 d.
  Balandžio 10 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko kursų „Kultūros darbuotojo pagalbininkas – informacinės technologijos“ baigiamoji dalis, skirta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojams. Šių kursų tikslas tobulinti kultūros darbuotojų kompetencijas darbe taikant IKT. Lektorius - Vytas Jonikas, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas.
 • 2018 m. balandžio 5 d.
  Kovo 27 ir 28 dienomis vyko paskaita „Aprangos paslaptys kam virš 50“ skirta Kvėdarnos, Pajūrio ir Šilalės trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Paskaitos lektorė – Šilalės suaugusiųjų mokyklos technologijų ir dailės mokytoja Vilija Pocevičienė. Lektorė ne tik suteikė žinių apie aprangos stilius, jų santykį su individu, bet ir praktiškai parodė kaip derinti įvairius aksesuarus prie aprangos, kokios yra proporcijų, spalvų ir raštų derinimo tendencijos.
 • 2018 m. balandžio 5 d.
  Kovo 26, 27, 28 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ antroji dalis. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo (si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. Kursų lektorės - Jūratė Karalienė, specialioji pedagogė metodininkė, Birutė Žiūraitienė, trečios kategorijos psichologė.

 • 2018 m. balandžio 5 d.
  Kovo 26 d. vyko paskaita „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas Smetona“ skirta Kaltinėnų ir Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Paskaitos lektoriai – dr. Stasys Šedbaras, Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas, seimo narys, teisininkas ir dr. Ingrida Jakubavičienė, istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune istorikė, prezidento Antano Smetonos gyvenimo ir veiklos ekspertė. Lektoriai pristatė unikalų Antano ir Sofijos Smetonų duetą, kuris suskambo ne tik asmeninio gyvenimo erdvėje, bet ir plačiame XX a. Lietuvos istorijos kontekste.