Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2019 m. balandžio 19 d.

  Balandžio 16 d. vyko seminaras ,,Mokiniai ir aplinka. Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai“, kuriame dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pedagogai ir specialistai. Seminaro metu analizuota, kaip geriau pažinti mokinio individualumą, mokymosi mechanizmus, pritaikant tinkamus būdus mokyti ir patiems išlikti harmoningais išvengiant streso ir įtampos.

 • 2019 m. balandžio 19 d.

  Balandžio 16 d. vyko seminaras ,,Mokyklos mikroklimato psichologiniai aspektai“, kuriame dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai. Seminaro metu atskleisti šiuolaikinės mokyklos psichologinio klimato ypatumai, kurie veikia mokyklos mikroklimatą. Vienas iš svarbiausių bendrojo ir specialiojo lavinimo mokyklų tobulinimo uždavinių – sukurti tinkamas sąlygas pozityviems pokyčiams ugdymo įstaigoje.

 • 2019 m. balandžio 19 d.

  Balandžio 15 d. Kaltinėnų ir Laukuvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Laikas – keistai įmantri dovana“. Užsiėmimo metu klausytojams pateikta žinių, kaip siekti  efektyvesnio savo gyvenamojo laiko panaudojimo. Pažvelgta į  kasdienybę kitu žvilgsniu, suteikta išgyvenamoms akimirkoms subtilesnė prasmė ir turinys. Pateikta informacija apie valstybei nusipelniusius asmenis, jų indėlį ir reikšmę tautinės savimonės formavimuisi.
  Trečiojo amžiaus universiteto baigimo pažymėjimai Laukuvos grupės klausytojams. 29 universiteto dalyviai sėkmingai užbaigė dvejų metų trukmės neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programą. 

 • 2019 m. balandžio 11 d.

  Balandžio 9 d. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko seminaras „Motyvacijos žadinimo būdai“. Seminaro metu dalyviai atnaujinto motyvacijos, kaip psichologinio proceso supratimą, įsisąmonino savo, kaip pedagogo, motyvaciją ugdymo procese. Prisiminė  tradicinius motyvacijos žadinimo būdus bei aptarė naujus šiuolaikinius mokinių skatinimo bei  pozityvaus drausminimo būdus, žadinančius jų motyvaciją.

 • 2019 m. balandžio 11 d.

  Balandžio 5 d. Vilniuje vyko viešoji konsultacija „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimas: naujos metodikos link“, kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Konsultacijos metu buvo aptartos švietimo pagalbos institucijų vykdomos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos. Viešosios konsultacijos metu buvo diskutuojama su švietimo pagalbos institucijų darbuotojais, ieškoma objektyvių veiklos kokybės įsivertinimo kriterijų ir rodiklių.