Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. gruodžio 10 d.

  Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti 

  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) psichologas – asmuo, kuris įvertina ir padeda spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuodamas.

  Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 
  1. Psichologijos magistro laipsnis.
  2. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Šilalės švietimo pagalbos tarnybos veiklą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą.
  3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
  4. Privalumas – darbo patirtis.

  Reikalingi dokumentai
  : 
  1. Prašymą dalyvauti atrankoje (forma).
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turite).
  5. Ankstesnių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

  Dokumentai priimami šiuo adresu: Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje, Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė, 1 kab. arba el. paštas: info@silsviet.lt
  Telefonai pasiteirauti: (8 449) 70 088, (8 603) 47112.
 • 2018 m. gruodžio 21 d.
 • 2018 m. gruodžio 5 d.

  Lapkričio 29 d. Vilniuje vyko seminaras „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“, kuriame dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Seminaro metu buvo aptarti bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenys, jų analizė, panaudojimas sudarant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą.

 • 2018 m. gruodžio 5 d.

  Lapkričio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų ir socialinių pedagogų metodinių būrelių bendras pasitarimas. Jame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Metodinių būrelių pirmininkės Viktorija Kvietkuvienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos psichologė, ir Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos soc. pedagogė, pristatė Ankstyvosios intervencijos modulį ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankį.

 • 2018 m. gruodžio 5 d.

  Lapkričio  28 d. Šilalės  rajono  muzikos  mokytojai  dalyvavo  edukacinėje  programoje „Kaunas- tarpukario  Lietuvos  kultūros  ir  meno židinys. Valstybinio muzikinio teatro  kūrimosi  pradžia  ir  įtaka  Lietuvos  muzikinei  kultūrai“. Dalyviai susipažino  su  svarbiausiais  tarpukario   Lietuvos  istoriniais - kultūriniais  įvykiais, muzikinio  gyvenimo reiškiniais, muzikos  kūrėjais, atlikėjais, leidėjais, pastatymais. Stebėjo ne tradicinėse erdvėse vedamas muzikos pamokas „Pažinkime  Lietuvos  liaudies  muziką  plačiau“  (liaudies  instrumentų  muziejuje)  ir    „Nuo  Birutės“  iki  „Dryžuotos  operos“  (M. ir  K. Petrauskų  muziejuje).