Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2019 m. sausio 8 d.

  Gruodžio 14 d. Pajūralio pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo švietimo įstaigose teorinė – praktinė konferencija „Auginkime laimingą kartą“.
  Konferencijos metu aptartas prevencinių programų įgyvendinimo švietimo įstaigose aktualumas, patirtis, sėkmės istorijos ir tobulinimo galimybės. Švietimo įstaigų bendruomenių atstovai, turintys prevencinių programų diegimo bendruomenėje patirties, pasidalijo gerąją patirtimi. 
  Respublikinės konferencijos dalyviams buvo išduoti Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai.

 • 2019 m. sausio 8 d.

  Gruodžio 14 d. vyko seminaras ,,Socialinis ir emocinis ugdymas“, kuriame dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Seminaro metu pasidalinta gerąja patirtimi, kaip organizuoti mokykloje socialinį emocinį ugdymą skatinant socialinę pilietinę mokinių veiklą.

 • 2019 m. sausio 8 d.

  Gruodžio 13 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Susitikime buvo prisiminti mokslo metais įvykę svarbiausi renginiai, aptartos aktualios problemos, pasidžiaugta pasiekimais, nuveiktais darbais.

 • 2019 m. sausio 8 d.

  Gruodžio 10 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu Valentina Kinderienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos dailės ir technologijų vyr. mokytoja, skaitė pranešimą ,,Dailės ir technologijų pamokų projektai arba mokinių kūryba – dailės ir technologijų pamokų bendradarbiavimo rezultatai“. Mokytojai pasidalijo idėjomis puošiant gimnazijos erdves ir langus žiemos šventėms bei aptarė dailės olimpiados organizacinius klausimus.

 • 2019 m. sausio 7 d.
  Parengtas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. sausio mėnesio veiklos planas, su kuriuo galite susipažinti čia arba rubrikoje Administracinė informacija-Planavimo dokumentai.