Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Naujienos

 • 2018 m. birželio 25 d.
  Birželio 19 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus pedagogai vyko į edukacinę išvyką-seminarą „Žemaitijos nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo integravimo galimybės ugdymo procese“. Dalyviai susipažino su edukacinėmis galimybėmis Žemaitijos nacionaliniame parke. Klausytojai Plateliuose susipažino su jų kultūriniu ir kulinariniu paveldu, aplankė Šaltojo karo muziejų, energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką.
 • 2018 m. birželio 20 d.
  Birželio 14 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu išrinkta nauja būrelio pirmininkė. Ja tapo  Asta Ignotienė, Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ logopedė.
 • 2018 m. birželio 11 d.
  Birželio 8 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo aptarti sudėtingesni konsultavimo atvejai mokymosi įstaigose bei bendradarbiavimo su kitomis institucijomis ypatumai. Psichologės V. Kvietkuvienė ir A.Čižienė pristatė bendradarbiavimu grįsto savižudybių rizikos vertinimo ir valdymo metodo mokymų medžiagą bei CAMS „Savižudybės statuso formos" anketą. Psichologės pasidžiaugė, kad daugėja pagalbos priemonių, kurias galima sėkmingai pritaikyti užtikrinant kokybišką psichologinę pagalbą.
 • 2018 m. birželio 11 d.
  2018 m. birželio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuotos individualios pažangos vertinimo strategijos. Komandos dalyviai pristatė namų darbų užduotis, kurios padės išgryninti pokyčio temą.
 • 2018 m. birželio 6 d.
  Birželio 5 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Mokytojo padėjėjo pagalba ugdymo procese“. Seminaro metu supažindinta su įtraukiojo ugdymo nuostatomis praktinėje veikloje, orientuotos siekiant atskleisti ugdytinių individualiuosius ugdymosi poreikius, patirtį, galimybes bei mokymo (si) diferencijavimą, siekiant  įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į bendrą grupės ar klasės veiklą, stiprinant jų mokymosi motyvaciją bei pasitikėjimą savo jėgomis.