Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Darbo užmokestis

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

2017 m. metinis, suma €

Darbuotojų skaičius

2018 m. III ketvirtis, suma €

Kiti darbuotojai

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Metodininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Aptarnaujantis personalas

3

268

3

286

Vyriausiasis buhalteris

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės administratorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterių technikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Ūkvedys

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas

1

0

1

0

Neurologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Specialusis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*


* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą
Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-03 11:25