Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Piniginių srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M.  I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

>>>>>>>Finansinės būklės ataskaita  pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis


AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis


>Finansinės būklės ataskaita  pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis


Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-04 10:49