Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas - neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai visą gyvenimą trunkantis lavinimasis, tobulinimasis, reflektuojant savo ir kitų patirtis, mokantis iš artimos ir tolimos aplinkos, atsižvelgiant į savo šalies, ES ir pasaulinius procesus bei pokyčius, ateities tendencijas.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

Prašome registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius likus savaitei iki nurodytos renginio datos. Registraciją vykdo:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Metodininkė

 Erika Gargasė

 el. p.: metodinis@silsviet.lt;

 tel.:    8-646-54147

Direktorė

 Birutė Jankauskienė

 tel.:    8-449 70088

Direktoriaus pavaduotojas

 

 tel.:    8-603-47110

Raštinės vedėja

 Elena Bartkienė

 tel.:    8-646-54094


Registruojantis prašome pateikti šią informaciją:

Vardas, pavardė

Darbovietė

Renginio pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

Elektroninis paštas arba tel. Nr. (tam, kad būtų galima pranešti, jei renginys neįvyktų)


Dokumentai

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvių registracijos lapas

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata

Kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir vertinimo tvarka

KT programų rengimo ir vertinimo tvarkos 1 priedas

KT programų rengimo ir vertinimo tvarkos 2 priedas

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2015 metais siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms,kurių akreditacija galioja

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms,kurių akreditacija galioja


Kiti dokumentai


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo dokumentai

Pedagogų ir vadovų atestacijos dokumentai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 10:57