Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Olimpiados, konkursai

Olimpiadomis siekiama:
- skatinti mokinių domėjimąsi dėstomais dalykais,
- gauti grįžtamosios informacijos apie mokinių pasiekimus ir kompetencijas mokymosi procese, jų pasirengimą tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai.

Dokumentai:

Šilalės rajono mokinių dalykinių olimpiadų organizavimo tvarkos aprašas.
2013 m. mokinių dalykinių olimpiadų suvestinė.
2013 m. mokinių dailės olimpiados sąlygos.
2013 m. mokinių muzikos olimpiados sąlygos.
2013 m. mokinių muzikos olimpiados užduočių nuorodos.
2013–2014 m.m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Artimiausi darbai, susiję su olimpiadų organizavimu

52-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai, 2014-01-10

47-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai, 2014-01-17

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapo rezultatai, 2014-01-22

62-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai, 2014-01-24

63-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rezultatai, 2014-02-07

24-osios  Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rezultatai, 2014-02-11

Visą informaciją apie 2013–2014 m. m. Lietuvos mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, renginių grafiką rasite www.olimpiados.lt.
>>>>>>>>>>>>2015 m. mokinių dalykinių olimpiadų suvestinė

>>>>>>>>>>>>2016 m. mokinių dalykinių olimpiadų suvestinė

2017 M. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ IR KITŲ RENGINIŲ ANTROJO ETAPO GRAFIKAS

2017 m. mokinių technologijų olimpiados sąlygos

2017 m. mokinių (3-4 kl.) matematikos olimpiados sąlygos

2017 m. PAGRINDINIO UGDYMO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI

2017 m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai

2018 m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir kitų renginių II etapo grafikas

2018 m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai

Visą informaciją apie 2018–2019 m. m. Lietuvos mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, renginių grafiką rasite www.olimpiados.lt

2019 m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir kitų konkursų II etapo grafikas

30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai (2018-12-13)

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapo rezultatai (2019-01-08)

48-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rezultatai (2019-01-09)

57-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai (2019-01-11) 

51-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso II etapo rezultatai (2019-01-15)

68-osios Lietuvos mokinių matematikos (9-12 kl.) olimpiados II etapo rezultatai (2019-01-16)

52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (9-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-01-18)

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (9-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-01-24)

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso (5-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-01-29)

7-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados (6-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-01-30). 

67-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-02-01).

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados (7-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-02-08)

26-osios Lietuvos mokinių rusų k. olimpiada (10-11 kl.) II etapo rezultatai (2019-02-12)

29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-02-26)

25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados (8-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-02-27)

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) II etapo rezultatai (2019-03-05)

31-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados (9-12 kl.) II etapo rezultatai (2019-03-12)

Šilalės rajono mokinių 5-8 kl. matematikos olimpiados II etapo rezultatai (2019-03-20)

3-osios Vakarų Lietuvos mokinių gamtos mokslų - biologijos II etapo rezultatai (2019-03-21)

Lietuvos pradinukų (3-4 kl.) matematikos olimpiados II etapo rezultatai (2019-03-26)

Respublikinės gamtos mokslų - biologijos olimpiados (5-8 kl.) II etapo rezultatai (2019-05-15)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-16 16:06