Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 1, LT-75133 Šilalė
Tel. (8 449) 70088
El.p. info@silsviet.lt
Internetinės svetainės adresas: http://www.silsviet.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 195450190

Pedagoginė psichologinė pagalba

Pagrindinis pagalbos tikslas – nustatyti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius,  konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų turinčius asmenis, siūlyti rinktis ugdymo formas, būdus, metodus bei vietą, stiprinti pedagogų, tėvų/globėjų gebėjimą ugdyti šiuos vaikus, didinant jų ugdymosi veiksmingumą.

Logopedas  konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

Specialusis pedagogas konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus/globėjus, rūpintojus ir pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų rengimo klausimais.

Psichologas padeda spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokini (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuodamas.

Registracija į užsiėmimus tel. 8449 70091.
Darbo laikas   I – IV     8.00 – 17.00
                     V           8.00 – 15.45

Dokumentai

Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių ir brandumo mokyklai ar priešmokyklinio ugdymo grupei  įvertinimo Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vidaus tvarka

Naujausi teisės aktai

Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-02 11:25