Pasitarimas dėl mokinių ir mokytojų emocinės psichologinės savijautos

Balandžio 21 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės patarėjos Agnės Andriuškevičienės inicijuotas nuotolinis Pedagoginių psichologinių/ švietimo pagalbos tarnybų vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros atsakingi specialistai. Pasitarimo metu analizuotos mokinių ir mokytojų emocinės psichologinės savijautos problemos, aptartas psichologinės pagalbos teikimo poreikis ir galimybės. Akcentuotas psichologinių tarnybų darbo krūvio padidėjimas, kalbėta apie jų plėtros ir stiprinimo galimybes.