Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys

Spalio 11 dieną vyko viešoji konsultacija „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys“, kurį organizavo Nacionalinės švietimo agentūros pedagoginių darbuotojų departamento kvalifikacijos tobulinimo skyrius. Susitikimo tikslas – plėtoti savivaldybių švietimo padalinių, akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, pedagogų rengimo centrų darbuotojų kompetenciją pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos klausimais.