Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 17 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Susitikimo metu Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė pristatė pasikeitusius kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Svečias iš Telšių vyskupijos katechetikos centro mons. Rimantas Gudlinkis atvežė dovanų Šilalės rajonui 100 egz. Šventojo Rašto. Susitikimo metu aptartos aktualios problemos mokykloje, kurios kyla dėl COVID-19 pandemijos.