Šilalės trečiojo amžiaus universiteto (TAU) taryba

ŠILALĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) TARYBA

Birutė Dačkauskienė – pirmininkė

Dalia Petkevičienė – sekretorė

Irena Pundinienė

Genovaitė Grunovienė

Lolita Šiaudvytienė

Janina Pužienė

Dalia Ruzgienė

Kristina Dambrauskienė

Kristina Mizgirienė