Karjeros specialistė

ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA – PROJEKTO „KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS“ PARTNERIS

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto partneriais, tarp kurių yra ir Šilalės švietimo pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir siekti  užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba dalyvauja  įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. 2023 m. sausio mėn. įsteigtas Šilalės rajono karjeros specialistų metodinis būrelis, kuriam vadovauja Danutė Jakštienė. Būrelio veikloje dalyvauja keturi karjeros specialistai, kurie dirba Šilalės rajono ugdymo įstaigose.  

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistas, teikia paslaugas trims Šilalės rajono gimnazijoms: Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio.

2023 metais mokyklose atlikti Ugdymo karjerai poreikių tyrimai 5-12 klasėse, kuriuose dalyvavo 375 mokiniai. I–III gimnazijų klasių mokiniams suteiktos 26 individualios  konsultacijos.  5-12 klasėse vyko 38 grupinės pamokos – konsultacijos, kuriose dalyvavo 668 mokiniai. 8-12 klasių  gimnazistams organizuotos profesinio veiklinimo, informavimo ir pažinties su įvairiomis profesijomis išvykos, kuriose dalyvavo  161 mokinys.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų  II gimnazijų klasių mokiniai atliko karjeros ir asmenybės pažinimo testą „Spotiself“ – pažink save. Savęs pažinimo testą atliko 64 gimnazistai.

„Empowering girls for the future of jobs“ projekte dalyvavo 62 Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 7-11 klasių mokiniai. Duomenų inžinierė,  pristatė iniciatyvą „Pakelk savo ranką“, kurios tikslas – supažindinti mokinius su dar įvairesnėmis profesijomis.

Vyko aktyvus bendradarbiavimas su Tauragės apskrities regiono karjeros centro veiklinimo koordinatorėmis. Nuolatinio bendradarbiavimo dėka Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai lankėsi Tauragės krašto muziejuje, Tauragės UAB „Egersung Net“ įmonėje, Tauragės regiono atliekų  tvarkymo cente ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje, Tauragės apylinkės teisme, Šilutės rajono Pagėgių pasienio Bardėnų užkardoje, Rambyno lankytojų centre, Šilutės VPK rajono komisariate. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazistai lankėsi Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „KLASCO“, Lietuvos jūreivystės aukštojoje mokykloje.  Kad mokslas – ne tik sausa teorija, bet ir labai įdomi praktika Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokiniai įsitikino dalyvaudami atvirų durų dienoje „Profesijų savaitė 23“ Klaipėdos technologijų mokymo centre ir  renginyje  „Studijų regata 2023“, Klaipėdos Švyturio arenoje.

Švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė:

Danutė Jakštienė, el. paštas karjera@silsviet.lt, tel. 8-449-70088; mob. tel. 8-661-97626

Teisės aktai:

PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ FUNKCIJŲ IR PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE