Sveikinimas

Paskaita TAU klausytojams „Nuo Advento iki Šv. Kalėdų“

Gruodžio 16, 17, 18, 19 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Nuo Advento iki Šv. Kalėdų“. Užsiėmimo metu klausytojai prisiminė Adventinio ir Kalėdinio laikotarpio ypatumus Lietuvoje. Susipažindino su Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos Adventinio ir Kalėdinio laikotarpio papročiais ir tradicijomis. Ieškojo skirtumų ir tapatumų tarp lietuviškųjų ir kitų šalių Adventinių – Kalėdinių tradicijų, papročių, muzikos, kalbos ir kulinarijos.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Mokinio įgalinimas pamokoje“

Gruodžio 17 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Mokinio įgalinimas pamokoje“. Renginio metu dalyviams suteikta žinių, pateikta rekomendacijų, kaip įgalinti mokinius pamokoje.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Bendradarbiavimas tarp organizacijų ir pozityvūs ryšiai“

Gruodžio 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Bendradarbiavimas tarp organizacijų ir pozityvūs ryšiai“. Renginio metu dalyviai susipažino su bendradarbiavimo teikiama nauda. Analizuoti bendradarbiavimo įgyvendinimo etapai, efektyvi informacijos sklaida, kaip pasidalinti atsakomybę užtikrinant viešojo sektoriaus efektyvumą.

Seminaras – edukacinė išvyka ,,Iššūkiai suaugusiųjų karjeros ugdymo srityje“

Gruodžio 13 d. Šilalės suaugusiųjų mokyklos mokytojai vyko į seminarą – edukacinę išvyką ,,Iššūkiai suaugusiųjų karjeros ugdymo srityje“. Dalyviai susipažino su suaugusiųjų ugdymo karjerai iššūkiais, išanalizuota teorinė medžiaga. Pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais suaugusiųjų ugdymo srityje apsilankant Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Kurorto verslo skyriuje.

Seminaras ,,Skaitmeninių priemonių panaudojimas ugdymo procese“

Gruodžio 12 d. Pajūralio pagrindinėje mokykloje vyko seminaras ,,Skaitmeninių priemonių panaudojimas ugdymo procese“. Renginio metu dalyviams suteikta žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai pritaikyti skaitmenines mokymo priemones (išmanieji robotukai, interaktyvios grindys, interaktyvi lenta) ugdymo procese.

,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Pažangių IKT taikymas pamokose“

Gruodžio 12 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Pažangių IKT taikymas pamokose“. Renginio metu dalyviai susipažino su skaitmeninėmis kompetencijomis, ugdymo metodais. Praktiškai išbandė IKT taikymo naujoves.

Edukacinė išvyka ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų ypatumai. Ugdymo galimybės“

Gruodžio 12 d. Šilalės rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai vyko į seminarą – edukacinę išvyką „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų ypatumai. Ugdymo galimybės“. Šilalės rajono specialieji pedagogai ir logopedai turėjo galimybę susipažinti su Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Sakalėlis“ ir Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos specialiosiomis priemonėmis, edukacinėmis erdvėmis ir jų panaudojimo galimybėmis. Susipažino su komandinio darbo svarba teikiant pagalbą  specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Edukacinės išvykos – seminaro metu buvo aptarti elgesio ir emocijų, sutrikimų turinčių mokinių ugdymo ypatumai ir galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba, strategijos siekiant tinkamo vaikų elgesio. Buvo kalbama ne tik apie pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, bet ir apie jų įtrauktį į ugdymą. Diskusijos metu, buvo aptarti aktualūs klausimai susiję su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir  elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis.

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Gruodžio 11 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, naujomis idėjomis ruošiantis Kalėdinių idėjų mugei bei aptarė dailės olimpiados organizavimo klausimus.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Gruodžio 11 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamoji dalis, kuriuose dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

Gruodžio 11 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu Jurgita Rumšienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė, rajono mokyklų socialinių pedagogų būrelio pirmininkė, pristatė Tarptautinę apdovanojimų programą ,,DofE”. Pasitarime taip pat buvo aptarti einamieji klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.

Stažuotė Klaipėdos rajone

Gruodžio 9-10 dienomis vyko stažuotė Klaipėdos rajono Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykloje, Dovilų pagrindinėje mokykloje ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje. Stažuotės metu pasisemta idėjų apie socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programas, kurios įgyvendinamos Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo įstaigose. Išvyka paliko daug gerų įspūdžių. Sudominta darbo su mokiniais, turinčiais SUP, ypatumai, pedagogų nuoširdus darbas padedant šiems vaikams. Geroji mokyklų patirtis įkvėpė ir leido pasisemti naujų idėjų dėl tikslingo tėvų įtraukimo į mokinių ugdymo(si) procesą, įvairių darbo būdų ir metodų tikslingo taikymo pamokų metu. Mokyklų patirtis patvirtino ir tai, jog socialinis emocinis ugdymas daro didelę teigiamą įtaką mokyklos mikroklimatui.

Edukacinis užsiėmimas TAU klausytojams „Muilo apvėlimas vilna ir Kalėdinio žibinto dirbtuvėlės“

Gruodžio 2, 3, 4, 5 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Muilo apvėlimas vilna ir Kalėdinio žibinto dirbtuvėlės“. Užsiėmimo metu klausytojai išmoko pritaikyti ir tinkamai panaudoti stiklainį (kaip dekoraciją buityje). Susipažino su karpinių panaudojimo galimybėmis. Taip pat dalyviai susipažino su veltinio istorija, vilnos vėlimo technikomis, vilnos rūšimis, vėlimo įrankiais. Patys pasigamino dekoratyvų muilą, kuris naudojamas kaip kempinė – kūno šveistukas. Edukacinis užsiėmimas skatino senjorų kūrybiškumą, ugdė meninius gebėjimus, leido realizuoti save per meninę kūrybą.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Gruodžio 5 d. vyko mokymų IV dalis „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, kuriuose dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymų metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai, numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Konferencija ,,Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“

Gruodžio 4 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko konferencija ,,Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo įvairių Lietuvos mokyklų ir gimnazijų mokytojai.  Pranešimus skaitė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas – kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas bei Klaipėdos Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas dr. Vacys Vaivada. Konferencijoje skaityti pranešimai susiję su parapijos ir kitų institucijų bendradarbiavimo galimybėmis, istorinių parapijų ir parapijinių mokyklų vystymu. Konferencijos metu buvo aptarta parapijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo galimybės.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“

Gruodžio 3 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“. Renginio metu aptarta mokyklos komunikavimo ir bendradarbiavimo galimybes su šeima ir kitomis institucijomis. Pasidalinta bendruomenių kūrimo mokykloje ir bendradarbiavimo su jomis patirtimi. Sukurtas teorinis tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas modelis.