Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Spalio 9 d. vyko mokymų III dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Paskaita TAU klausytojams „Etiketo subtilybės pokylyje“

Spalio 7 d. Laukuvos ir Kaltinėnų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Etiketo subtilybės pokylyje“. Užsiėmimo metu klausytojams pateikta žinių apie etiketo sampratą. Aptarta stalo padengimo ir elgesio prie jo įvairovė bei bendravimo etiketas pokylio metu.

„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Spalio 29 d.

10.00 val.

Švietimo pagalbos tarnyba

Seminaras (6 akad. val.)  

„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus, dokumentuojant ir sisteminant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reiktų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius.

REGISTRACIJA http://shop.pokyciuvaldymas.lt/silale

Mokamas

65,00 €

Dalyviai –

darbuotojai vykdantys viešuosius pirkimus