Olimpiados, konkursai

Olimpiadomis siekiama:
– skatinti mokinių domėjimąsi dėstomais dalykais,
– gauti grįžtamosios informacijos apie mokinių pasiekimus ir kompetencijas mokymosi procese, jų pasirengimą tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai.

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai (2020-12-15)

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I etapo rezultatai (2020-12-16)

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-08)

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-14)

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-15)

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-07)

68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-21)

53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-14)

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapo rezultatai (2021-01-28)

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapo rezultatai (2021-01-27)

50-asis Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso II etapas (2021-02-11)

28-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados II etapo rezultatai (2021-02-11)

Lietuvos mokinių dailės olimpiados II etapo rezultatai (2021-02-25)

30-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapo rezultatai (2021-02-26)

Respublikinio anglų kalbos konkurso II etapo rezultatai (2021-03-02)

Lietuvos pradinukų (3-4 kl.) matematikos olimpiados II etapo rezultatai (2021-03-23)

33-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapo rezultatai (2021-03-17)

14-osios 5-8 klasių mokinių Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai (2021-03-24)

5-osios Lietuvos 5-8 klasių mokinių Gamtos mokslų – biologijos (STEAM) olimpiados II etapo rezultatai

Lietuvos 7-8 klasių mokinių Geografijos olimpiados I etapo rezultatai