Olimpiados, konkursai

Olimpiadomis siekiama:
– skatinti mokinių domėjimąsi dėstomais dalykais,
– gauti grįžtamosios informacijos apie mokinių pasiekimus ir kompetencijas mokymosi procese, jų pasirengimą tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai.