„Neuroskirtingi: pažinti, suprasti, padėti”

Gruodžio 27 d. Šilalės Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Neuroskirtingi: pažinti, suprasti, padėti“ tai I modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Pageidaujamo elgesio konstravimas vaikams, turintiems autizmo spektro ar elgesio ir emocijų sutrikimų“. Seminaro metu buvo apžvelgiamos esminės asmenų, turinčių individualių poreikių, sampratos; paliečiamas neuroįvairovės aspektas, dalyviai susipažino su konkrečiais atvejų analizės pavyzdžiais. Seminaro lektorė – Margarita Jurevičienė, socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnis, specialusis pedagogas, metodininkas.

Su Šventėmis!

Paskaita TAU klausytojams „Santiago de Compostela kelias – Europos istorija savo pėdomis“

Gruodžio 18-22 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Santiago de Compostela kelias – Europos istorija savo pėdomis“. Lietuvos teatro ir kino aktorius, TV laidų vedėjas, aktorius, piligrimas, Juozas Gaižauskas papasakojo apie Šv. Jokūbo piligriminio kelio (isp. Camino Santiago de Compostela) atsiradimo istoriją bei dalinosi savo piligriminių kelionių įspūdžiais, nuotykiais ir patirtais išgyvenimais.

Žinoma, studentus pralinksmino istorijos apie gyvenimą Tauragėje. Monospektaklyje pateikė daug autentiškų miesto istorijų, atpažįstamų personažų.

Studentų pasveikinti bei pasidžiaugti jų veikla atvyko Šilalės rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Skrodenienė, Žadeikių seniūnijos seniūnas Faustas Meiženis, Upynos seniūnijos seniūnas Kęstutis Ačas, svečiai studentams linkėjo būti smalsiais, aktyviais visuomenės nariais.

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Gruodžio 15 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Šilalės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė ir Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Susitikimo metu išklausytas pranešimas: „Tarpasmeninio bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui“ tai V modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“, kurį pristatė Sonata Petrauskienė, Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Pristatytas dar vienas pranešimas „Ugdymo turinio atnaujinimas ir įgyvendinimas Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijoje“, kurį pristatė Alma Balčiėnė, Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie ugdymo turinio atnaujintas programas, kokios problemos, sunkumai iškyla jas įgyvendinant, pasidalinta gerąja patirtimi.

Naujai išrinkta metodinio būrelio pirmininkė, ja tapo Aušra Letukienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

„Kolega – kolegai: sėkmės receptas“

Gruodžio 14 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ vyko praktikumas „Kolega – kolegai: sėkmės receptas“ tai IV modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“. Sėkmingai buvo baigta kvalifikacijos programa.

Ugdomosios aplinkos specialiųjų poreikių vaikams kūrimas integruojant inovatyvias priemones

Gruodžio 13 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko gerosios patirties renginys „Ugdomosios aplinkos specialiųjų poreikių vaikams kūrimas integruojant inovatyvias priemones“ tai III modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių“. Lektorė – Inga Bendžiuvienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė.

„Natografijos programos Sibelius ir muzikos kompozicijos pagrindai”

Gruodžio 12 d. Šilalės Meno mokykloje vyko seminaras – praktikumas „Natografijos programos Sibelius ir muzikos kompozicijos pagrindai”, kurį vedė mokyklos mokytojai Tadas Zakarauskas ir Mikas Karosas.

Seminaro metu mokytojai susipažino ir pagilino žinias natografijos Sibelius programoje.

Edukacija TAU klausytojams „Advento vainiko kūrimo dirbtuvės“

Gruodžio 4-8 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo edukacijoje ,,Advento  vainiko kūrimo dirbtuvės“. Veiklą vedė floristė, eko-dizainerė Ieva Vitartaitė. Lektorė mokė paprasčiausio ir gražiausio vainiko pynimo būdo. Gamybai naudojamos natūralios gamtinės priemonės, įvairios dekoracijos, džiovinti augalai, apelsinai. Dalyviai nepabūgo išbandyti įvairius dekoravimo variantus ir žaisti su spalvomis bei įvairiomis medžiagomis. Kiekvienas studentas sukūrė nuostabaus grožio advento vainiką, kuris džiugins šventiniu laikotarpiu.

Trečiojo amžiaus universiteto grupės atrinko vainikus į Advento vainikų konkursą, organizuoja Šilalės kultūros centras.

Paroda „ADVENTO KALENDORIUS”

Gruodžio 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Šilalės meno mokyklos ir Laukuvos filialo dailės klasių mokinių paroda ,,Advento kalendorius”. Idėjos autorė Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja – ekspertė Laimutė Rupšytė. Susirinkusius į parodos atidarymą jaunuosius dailininkus, jų tėvelius ir mokytoją sveikino tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, linkėdama ir ateityje nestokoti gražių kūrybinių sumanymų. Už mokinių skatinimą kurti, gražiausi žodžiai buvo skirti tėveliams, o mokytojai įteikta padėka. Sveikinimo žodį tarė Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Ramanauskienė, negailėjo gražių žodžių mokiniams, tėveliams, mokytojai ir Švietimo pagalbos tarnybai, o įteikta saldi dovanėlė ir parodos organizatorių padėkos labai pradžiugino kalendorių kūrėjus.

Šių darbų nuotraukos dalyvauja respublikiniame kalėdiniame konkurse ,,Advento kalendoriaus istorijos”, kurio tikslas – skatinti kūrybiškumą, kuriant iš jau naudotų daiktų, medžiagų, priemonių, antrinių žaliavų.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

Nuotraukos – Žydrūnė Milašė („Šilalės artojas”)