Kvalifikacijos tobulinimas

Atnaujinta 2019-09-11

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai visą gyvenimą trunkantis lavinimasis, tobulinimasis, reflektuojant savo ir kitų patirtis, mokantis iš artimos ir tolimos aplinkos, atsižvelgiant į savo šalies, ES ir pasaulinius procesus bei pokyčius, ateities tendencijas.

Prašome registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius likus savaitei iki nurodytos renginio datos. Registraciją vykdo:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Metodininkė

 Erika Gargasė

 el. p.: metodinis@silsviet.lt;

 tel.:    8-646-54147

Direktorė

 Birutė Jankauskienė

 tel.:    8-449 70088

Direktoriaus pavaduotojas

Eglė Damulienė

 tel.:    8-449 70088

Raštinės administratorė

 Elena Bartkienė

 tel.:    8-646-54094

Registruojantis prašome pateikti šią informaciją:

Vardas, pavardė

Darbovietė

Renginio pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

Elektroninis paštas arba tel. Nr. (tam, kad būtų galima pranešti, jei renginys neįvyktų)

Dokumentai

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvių registracijos lapas

Kvalifikacijos tobulinimo renginio sąmata

Kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir vertinimo tvarka

KT programų rengimo ir vertinimo tvarkos 1 priedas

KT programų rengimo ir vertinimo tvarkos 2 priedas

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms,kurių akreditacija galioja

Kiti dokumentai

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos dokumentai