Kvalifikacijos tobulinimas

Atnaujinta 2021-01-04

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai visą gyvenimą trunkantis lavinimasis, tobulinimasis, reflektuojant savo ir kitų patirtis, mokantis iš artimos ir tolimos aplinkos, atsižvelgiant į savo šalies, ES ir pasaulinius procesus bei pokyčius, ateities tendencijas.

Prašome registruotis į kvalifikacijos tobulinimo renginius likus savaitei iki nurodytos renginio datos. Registraciją vykdo:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Metodininkė

 Erika Gargasė

 el. p.: metodinis@silsviet.lt;

 tel.:    8-646-54147

Direktorė

 Birutė Jankauskienė

 tel.:    8-449 70088

Direktoriaus pavaduotojas

Eglė Damulienė

 tel.:    8-449 70088

Raštinės administratorė

 Elena Bartkienė

 tel.:    8-646-54094

Registruojantis prašome pateikti šią informaciją:

Vardas, pavardė

Darbovietė

Renginio pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

Elektroninis paštas arba tel. Nr. (tam, kad būtų galima pranešti, jei renginys neįvyktų)

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos,
prilygintos akredituotoms

Eil. Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)Trukmė (val.)Programos akreditacijos terminas (iki kurios datos)

Patvirtinimas (data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1.Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas, 213001837

40

2022-02-06

2020-02-07

Nr. Į-29

2.Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, 212000009

60

2022-03-04

2020-03-05

Nr. Į-39

3.Vaikų ir jaunimo tradicinė etnokultūrinė stovykla  „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, 307416

40

2022-07-16

2020-07-17

Nr. Į-62

4.Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais, 307873

40

2022-08-23

2020-08-24

Nr. Į-66

5.Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai, 319325402022-10-15

2020-09-30

Nr. Į-77

6.Mokinių motyvacijos palaikymas vadovaujant klasei nuotoliniu būdu, 319897402022-11-23

2020-11-23

Nr. Į-83

7.,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“, 320107402022-12-04

2020-12-04

Nr. Į-94

8.Mokinių vertinimas, įsivertinimas ir ugdymo turinio diferencijavimas, 320146402022-12-07

2020-12-07

Nr. Į-95

9.Savęs pažinimo, motyvacijos ir bendruomeniškumo ugdymas, 330325402022-12-22

2020-12-22

Nr. Į-99

10.Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė, 330440402023-01-04

2020-12-31

Nr. Į-102