„Kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį“

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Data, laikas, vieta

Renginio pavadinimas, trumpas turinys/anotacija

Pastabos

Susidarius klausytojų grupei

Švietimo pagalbos tarnyba

Kursai (40 akad. val.)

„Kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį“

Turinys. Virtualiosios mokymosi aplinkos „Moodle“ naudojimas. IKT taikymas bendrajam ugdymui: pateikčių kūrimas. Inovatyvūs mokymosi metodai. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.

Lektorius – Valdas Urniežius, Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius. REGISTRACIJA el. paštu: metodinis@silsviet.lt  (nurodant savo tel. numerį bei el. pašto adresą).
*Mokamas Dalyviai – visų dalykų mokytojai

* Seminaro kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Rugsėjo 27 d. vyko mokymų II dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Rugsėjo 26 d. vyko mokymų I dalis „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, kuriuse dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė, Dalė Daiva Gasparavičiūtė, mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“

Rugsėjo 26 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“ skirtas gimnazijos pedagogams. Seminaro metu analizuotas pamokos planavimas, orientuotas į problemų sprendimą ir mokymąsi. Aptartos pamokos įtraukties ir grįžtamojo ryšio strategijos, analizuotos priemonės skatinančios pamokoje mokinio mąstymą, motyvaciją.

Seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“

Rugsėjo 25 d. vyko seminaras „Pamokos, orientuotos į mokymąsi, kūrimas“, kuriame dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai. Seminaro lektorė Renata Dudzinskienė, švietimo ekspertė – konsultantė, mokyklų išorės vertintoja. Klausytojus supažindino su pamokos planavimu, orientuotu į problemų sprendimą ir mokymąsi. Aptarė pamokos įtraukties ir grįžtamojo ryšio strategija, analizavo priemones, kurios skatina mokinio mąstymą, motyvaciją.

,,Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos konsultacija

Rugsėjo 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje  į konsultaciją susirinko LL3 projekto komandos nariai. Vadovaujami konsultantės Vidos Kaminskienės aptarė atliktus darbus. Mokėsi, kaip planuoti mokyklose įkurtų LL3 komandų veiklą, vertinti pamokų planus, organizuoti diskusijas su mokiniais.