Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Spalio 9 d. vyko mokymų III dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Paskaita TAU klausytojams „Etiketo subtilybės pokylyje“

Spalio 7 d. Laukuvos ir Kaltinėnų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Etiketo subtilybės pokylyje“. Užsiėmimo metu klausytojams pateikta žinių apie etiketo sampratą. Aptarta stalo padengimo ir elgesio prie jo įvairovė bei bendravimo etiketas pokylio metu.

„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Spalio 29 d.

10.00 val.

Švietimo pagalbos tarnyba

Seminaras (6 akad. val.)  

„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus, dokumentuojant ir sisteminant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reiktų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius.

REGISTRACIJA http://shop.pokyciuvaldymas.lt/silale

Mokamas

65,00 €

Dalyviai –

darbuotojai vykdantys viešuosius pirkimus

„Kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį“

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

Data, laikas, vieta

Renginio pavadinimas, trumpas turinys/anotacija

Pastabos

Susidarius klausytojų grupei

Švietimo pagalbos tarnyba

Kursai (40 akad. val.)

„Kompiuterinio raštingumo kursai pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį“

Turinys. Virtualiosios mokymosi aplinkos „Moodle“ naudojimas. IKT taikymas bendrajam ugdymui: pateikčių kūrimas. Inovatyvūs mokymosi metodai. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.

Lektorius – Valdas Urniežius, Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius. REGISTRACIJA el. paštu: metodinis@silsviet.lt  (nurodant savo tel. numerį bei el. pašto adresą).
*Mokamas Dalyviai – visų dalykų mokytojai

* Seminaro kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Rugsėjo 26 d. vyko mokymų I dalis „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, kuriuse dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė, Dalė Daiva Gasparavičiūtė, mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.