Pažinkime Šilalės miestą

,,Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija

Lapkričio 11 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija. Analizuotas ,,Kolegai kolega“ gerosios patirties sklaidos metodas. Aptarta kolegialaus grįžtamojo ryšio nauda ugdymo kokybei.

Seminaras „Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis grįsti sprendimai“

Lapkričio 8 d. Vilniuje vyko seminaras „Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis grįsti sprendimai“, kuriame dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja ir metodininkė. Seminaro metu buvo analizuoti, praktiškai nagrinėti apibendrinti bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenys, pažangos aprašymai, naudojantis jais numatyti pasiūlymai pedagogų profesiniam tobulėjimui. Taip pat buvo aptarta, į ką atkreipti dėmesį rengiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, kokioms mokyklų vadovų kompetencijoms skirti dėmesio.

Paskaita TAU klausytojams ,,Tradicinis lietuviškas kalendorius: raida, kaita ir aktualizavimo galimybės“

Lapkričio 7 d. Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Tradicinis lietuviškas kalendorius: raida, kaita ir aktualizavimo galimybės“.  Paskaitos lektorė atsigręžė į mūsų protėvių puoselėtas vertybes bei jų kurtą kalendorių, kuris dabar jau tapo tradiciniu. Artėjant didžiosioms šventėms prisiminta jų reikšmė, ieškoma gilesnės, kartais jau primirštos, tikrosios prasmės.

Paskaita TAU klausytojams „Emocinis intelektas. Kaip pažinti save ir kodėl?“

Lapkričio 6 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Emocinis intelektas. Kaip pažinti save ir kodėl?“. Užsiėmimo metu klausytojams pateikta teorinių ir praktinių žinių kaip pažinti save ir šį žinojimą pritaikyti asmeniniam tobulėjimui, problemų sprendimui ir santykių gerinimui.

Paskaita TAU klausytojams „Sunku patikėti: kaip komercijoje manipuliuojama mūsų poreikiais“

Lapkričio 4 ir 5 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Sunku patikėti: kaip komercijoje manipuliuojama mūsų poreikiais“. Užsiėmimo metu klausytojams pateikta teorinių ir praktinių žinių apie vartotojų poreikius, jų pažinimą ir panaudojimą komercijos tikslams.