Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Gruodžio 29 d. vyko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptariama praėjusių metų veikla bei analizuojamas   2021-2022 mokslo metų veiklos planas.Naujai išrinkta metodinio būrelio pirmininkė  Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Šventinis sveikinimas

Paskaita TAU klausytojams „Advento ir Kūčių tradicija Šilalės krašte“

Gruodžio 13 – 16 d. Laukuvos, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Advento ir Kūčių tradicija Šilalės krašte“.  Lektorė paskaitos metu supažindino, kaip Šilalės krašte buvo dainuojama, pasakojama apie adventą, koks buvo Kūčių stalas, kokie burtai. Šios tradicijos ir visa žodinė, dainuojamoji ir šokamoji tautosaka labai populiari bei aktuali ir šiandien.

Konferencija „Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su aplinka”

Gruodžio 10 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ antrasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su aplinka”. Renginio metu Sandra Vaičikauskienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Inga Kononovienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos vyriausioji specialioji pedagogė skaitė pranešimą „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galimybės Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“; prof. dr. Albinas Bagdonas, Vilniaus universiteto afiliuotas profesorius, skaitė pranešimą ,,Vaikų neuroįvairovė ir smegenų veikimo principais grįstas (specialusis) ugdymas“; Andrius Navickas, Lietuvos Respublikos Seimo narys skaitė pranešimą „Ar yra žmonių, kurie neturi specialiųjų poreikių? Mokyklos misija skirtybių pasaulyje”; kunigas, pranciškonų vienuolis Sigitas Benediktas Jurčys analizavo autistiško vaiko ir jo šeimos integravimo į Bažnytinę bendruomenę galimybės. Renginio pabaigoje Aldona Pipirienė, Šilalės suaugusių mokyklos vyr. specialioji pedagogė – logopedė, ir Indrė Lukoševičienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė kūrybinę veiklą su specialiųjų poreikių vaikais „Meninės priemonės ir veiksmai, padedantys įprasminti jausmus vaiko ugdymo procese“. Už iniciatyvą prisidedant organizuoti konferenciją, oreantuotą į specialiųjų poreikių vaikus, dėkojame seimo nariui Jonui Gudauskui.

Dailės ir technologijų mokytojų paroda „Ekologiško meno idėjos įgyvendinimas ir pateikimas urbanistinėje aplinkoje“

Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai, įgyvendindami ilgalaikės (40 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese“ antrąjį modulį „Ekologiško meno idėjos įgyvendinimas ir pateikimas urbanistinėje aplinkoje“, surengė parodą prie švietimo pagalbos tarnybos pastato. Šios programos tikslas sujungti du metodinius būrelius bendrai veiklai, kurios metu pasitelkiant naujas technologijas, meną, urbanistiką ir antrinių žaliavų panaudojimą, būtų ne tik edukuojama visuomenė rūšiuoti, bet ir skatinama kūrybiškai pažvelgti į visa tai, kas jau seniai turėjo atsidurti konteineryje ar sąvartyne.

Mokymai „Neformalusis suaugusiųjų švietimas regionuose”

Gruodžio 2 d. Plungėje vyko Nacionalinio Švietimo NVO Tinklo kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija mokymai „Neformalusis suaugusiųjų švietimas regionuose”, kuriuose dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja.

Mokymų metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas pristatė naujai kuriamą Mokymosi visą gyvenimą sistemą, paremtą individualiomis mokymosi paskyromis, kuri turėtų padėti spręsti finansines, paskatų ir motyvavimo, informacijos prieinamumo ir mokymų pritaikymo skirtingiems suaugusiųjų poreikiams problemas.

Paskaita TAU klausytojams „Mano gyvenimo resursai – tai žingsniai į laimingesnį ir sąmoningesnį gyvenimą“

Gruodžio 1 ir 2 d. Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Mano gyvenimo resursai – tai žingsniai į laimingesnį ir sąmoningesnį gyvenimą“.  Paskaitos lektorė teoriniame paskaitos kontekste dalyviams suteikė žinių, kurios padėjo suvokti „jaučiamą“ ar „išgyvenamą“ prasmę bei prasmės ir vertybių ryšį, kuris reiškiasi žmogaus gyvenime. Taip pat leido suvokti, kad be to, kokie resursai yra dabartiniame gyvenimo kontekste, svarbu, kaip aš su jais elgiuosi ir iš kokios pozicijos. Kiekvienas mokymų dalyvis turi daug įvairių resursų, tačiau yra dar tų, kuriuos jiems reikia atrasti.

Praktinės dalies metu buvo atliekamos tikslinės užduotys, kurios parinktos remiantis įvairiomis psichologinėmis teorijomis (kognityvinė elgesio terapija, pozityvioji psichologija). Šios užduotys, tarsi sužymėtos stotelės pakeliui į sąmoningesnį ir džiaugsmingesnį dalyvių gyvenimą.