Priedanga

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.DĮV-703 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės priedangų sąrašo  patvirtinimo“, Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje įrengta priedanga, skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai. Virš įėjimo į pastatą pritvirtintas specialusis ženklas „Priedanga“. Ženklas informuoja, kad  patalpos skirtos šalia esantiems gyventojams apsisaugoti išgirdus signalą „Oro pavojus“ ar „Uragano pavojus“.