,,Lyderių laikas 3“ komandos dalyvių stažuotė Šiaulių mieste ir rajone

Kovo 6-7 dienomis Šilalės rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos nariai dalyvavo dviejų dienų stažuotėje Šiaulių mieste ir rajone. Komandos dalyviai stažavosi Šiaulių miesto ir rajono ugdymo įstaigose. Šiaulių rajono ir miesto mokyklų pedagogai dalinosi gerąją patirtimi, kaip bendradarbiauti su socialiniais partneriais kuriant ugdymosi aplinkas. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai susipažino su mokinių ugdymu netradicinėse aplinkose, projektine veikla. Mokytojų komanda pasidalijo patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Pagalbos mokiniui specialistai papasakojo, kaip ugdo mokėjimo mokytis kompetenciją, socialinius ir emocinius įgūdžius, skatinat mokinių motyvaciją mokytis, aptarė mokinių individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo būdus.