Darbo užmokestis

Atnaujinta 2022-10-10

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

2021 m. metinis, suma €

Darbuotojų skaičius

2022 m. III ketvirtis, suma €

Kiti darbuotojai

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Metodininkas

1

Neskelbiama*

2

1723

Aptarnaujantis personalas

2

639

2

720

Vyriausiasis buhalteris

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės administratorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

     

Pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Specialusis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą