Darbo užmokestis

Atnaujinta 2021-07-10

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

2020 m. metinis, suma €

Darbuotojų skaičius

2021 m. II ketvirtis, suma €

Kiti darbuotojai

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Metodininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Aptarnaujantis personalas

2

592

2

630

Vyriausiasis buhalteris

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės administratorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

     

Pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Specialusis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Psichologas

2

716

2

954

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą