Darbo užmokestis

Atnaujinta 2019-09-11

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybės

Darbuotojų skaičius

2018 m. metinis, suma €

Darbuotojų skaičius

2019 m. II ketvirtis, suma €

Kiti darbuotojai

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Metodininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Aptarnaujantis personalas

3

282

2

634

Vyriausiasis buhalteris

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės administratorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Ūkvedys

1

Neskelbiama*

0

0

Pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas

1

0

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Specialusis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Psichologas

1

Neskelbiama*

2

645

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą