Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų mokslo metų pabaiga – naujų veiklų pradžia

Šilalės trečiojo amžiaus universitetas š. m. balandžio 27 d. paskelbė mokslo metų pabaigą. Džiugu, kad po pandemijos drauge Kaltinėnų kultūros namuose apžvelgėme nuveiktus darbus. 

Į šventę susirinkusius universiteto klausytojus su mokslo metų pabaiga pasveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, Kaltinėnų seniūnas Antanas Bartašius.  LR Seimo nario Jono Gudausko padėkos raštai įteikti Trečiojo amžiaus universiteto tarybos pirmininkei Birutei Dačkauskienei bei narėms – Irenai Pundinienei, Genovaitei Grunovienei, Virginijai Urbonienei, Lolitai Šiaudvytienei, Kristinai Dambrauskienei, Daliai Sofijai Ruzgienei, Daliai Petkevičienei ir Kristinai Mizgirienei.

Šilalės rajono savivaldybėje Trečiojo amžiaus universitetas veikia nuo 2012 metų. Jo veiklą koordinuoja Šilalės švietimo pagalbos tarnyba. Universiteto veikla vykdoma 8 rajono seniūnijose: Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų. Du  kartus per mėnesį vyksta užsiėmimai savivaldybės teikiamose patalpose: seniūnijose, kultūros namuose, švietimo pagalbos tarnyboje.

Universiteto veikloje dalyvauja 228 klausytojai. Praėjusiais mokslo metais klausytojams organizuota 96 paskaitos, 2 edukacinės išvykos į Šiaulius ir Panevėžį. Didžioji dalis lektorių yra iš didžiųjų Lietuvos miestų. Lektorių profesijos skirtingos: paskaitas vesti atvyksta aktoriai, rašytojai, psichologai, chirologai, universitetų įvairių profesijų dėstytojai, sveikos gyvensenos propaguotojai, vaistininkai, žolininkai ir t.t.

Mokslo metų pabaigos šventę dainomis papuošė Šilalės kultūros centro moterų kolektyvas ,,Aitra“.

Trečiojo amžiaus universitetas, kurio tikslas skatinti šalies gyventojus mokytis visą gyvenimą, bendrauti ir bendradarbiauti  įvairaus amžiaus žmonių grupėms, padeda mažinti socialinę pagyvenusių žmonių atskirtį, sudaro sąlygas įvairaus amžiaus tarpsnių gyventojams socialiai atsakingai gyventi ir rasti prasmę kasdienybėje.

Kviečiame visus aktyvius, pilietiškus, žingeidžius senjorus mesti iššūkį senatvei ir jungtis į šią veiklą naujais mokslo metais nuo 2022 m. spalio 1 d. Norintys įsilieti į TAU gretas galite kreiptis į Šilalės švietimo pagalbos tarnybą.

Mokytojas mokytojui

Balandžio 22 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai dalyvavo gerosios patirties sklaidoje „Mokytojas mokytojui“. Tai paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys“. Susitikimo metu gimnazijos metodinių grupių nariai atlikinėjo įvairias užduotis, aptarė, kaip pavyko pritaikyti naujai įgytas patirtis  ugdymo procese.

Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą

Balandžio 21 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko seminaras „Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą“.

Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Bendradarbiaujanti visuomenė – geros mokyklos prielaida“. Susitikimo metu buvo kalbama apie bendradarbiavimo svarbą mokyklos kontekste. Bendradarbiavimas tampa esmine ir veiksmingiausia prielaida, gerinant atskirų ugdymo institucijos individų ar jų grupių tarpusavio sąveiką. Siekiant sėkmingo ir efektyvaus švietimo organizacijos tikslų įgyvendinimobūtinas ne tik visų bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, tačiau ir teigiamas jų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimą.

Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje

2022 m. balandžio 21 d. Šilalės meno mokykloje vyko ilgalaikės programos „Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje“ II modulis „Mokymasis bendradarbiaujant ir kiti aktyvūs metodai mokant groti instrumentu“.

Atvirą pamoką pedagogams vedė  Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojai. Svečiai pristatė savo mokyklą, pasidalijo savo gerąja patirtimi.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Laima Sugintienė teorijos ir solfedžio mokytojams pristatė darbą su interaktyviąja (smart) lenta. Metodines meistriškumo pamokas su  Šilalės meno mokyklos mokiniais vedė fortepijono mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė, pučiamųjų klasės mokytojas metodininkas Zenonas Šimkus, kanklių vyr. mokytoja Ingrida Kurienė.

Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui edukacinė išvyka

Balandžio 19 d. Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vyko į edukacinę išvyką Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje ,,Patirtinis mokymasis: praktinis įgyvendinimas ir teorinės prielaidos”. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Dalyviai susipažino su gimnazijos mokytojais ir administracija, apžiūrėjo puikias Raseinių Viduklės gimnazijos edukacines erdves. Gimnazijos komanda pristatė mokyklą, papasakojo apie sėkmingas bendradarbiavimo su mokinių tėvais, projektinės veiklos bei STEAM patirtis. Taip pat papasakojo apie naujausius ir labiausiai naudojamus mokymo metodus: mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi bei pateikė patarimų ir pasiūlymų, kaip tai pritaikyti praktikoje. Komandos nariai pristatė individualios pažangos stebėjimo gerosios patirties pavyzdžius, kalbėjo apie aktyvių metodų taikymą įvairių dalykų pamokose. Po seminaro vyko nuotaikinga refleksija, kurios metu kolegos dalijosi aktualijomis, aptarinėjo matytas naujoves ir jų pritaikymą savo mokyklose.

Edukacinės veiklos „Skaitymo iššūkiai“ pristatymas

2022 m. balandžio 15 d. susirinkome į pavasarinę Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių šventę.  Ši šventė šiemet kitokia: ji vyko Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia susirinko mokiniai, kurie dalyvavo edukacinėje veikloje „Skaitymo iššūkiai“ ir tapo nugalėtojais savo mokyklose. Buvo smagu matyti linksmai nusiteikusius šventės dalyvius, jų mokytojus, tėvelius ir svečius.

Į Šilalės rajono viešąją biblioteką atvyko daugiausiai knygų perskaitę mokiniai, kurie renginio metu skaitė pasakų ištraukas, eilėraščius.

Pasidžiaugta ne tik šių vaikų skaitymo pasiekimais, bet ir mažųjų gabumais piešiant.  Nemokantys skaityti savo kūrybinius sumanymus sudėjo į piešinius.

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Asta Bataitytė pristatė skaidres, kaip moksleiviams sekėsi savo mokyklose įveikti ,,Skaitymo iššūkius”.

Kūrybiniai darbai virto piešinių knygomis, kurias pavartyti galima Šilalės švietimo pagalbos tarnybos interneto puslapyje www.silsviet.lt. Popierines knygų versijas padėjo paruošti šventės partneriai Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir LR Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė.

Vaikams ir juos paruošusiems mokytojams įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

„Skaitymo iššūkį“ ir jo baigiamąjį renginį organizavo Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Asta Bataitytė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos spec. pedagogė Nijolė Vaitkevičienė ir šios tarnybos logopedė Kristina Šimkuvienė.

Skaitymo iššūkiai

Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų  ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, edukacinės veiklos „Skaitymo iššūkiai” veiklos rezultatai.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija:

https://online.fliphtml5.com/mmbid/onhg/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/hagv/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/olsq/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/hnqp/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/zbtp/

 

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija:

https://online.fliphtml5.com/mmbid/rzbc/

https://online.fliphtml5.com/sspgm/kfhg/

https://online.fliphtml5.com/sspgm/frjh/

 

Šilalės suaugusiųjų mokykla:

https://online.fliphtml5.com/sspgm/tkvx/

 

Kvėdarnos darželis „Saulutė”

https://online.fliphtml5.com/sspgm/gtxv/

 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

https://online.fliphtml5.com/sspgm/brcp/

Su Šv. Velykomis!

Paskaita TAU klausytojams „Velti margučiai“

Balandžio 11-14 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Velti margučiai“.

Paskaitos metu lektorė supažindino su vilnos sausojo vėlimo technika ir išmokė pasigaminti vilnos karšinio veltą  šv. Velykų kiaušinį – margutį, kuris gali būti panaudojamas kaip pavasario šventės atributas,  suvenyras ar dovana.