Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui edukacinė išvyka

Balandžio 19 d. Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vyko į edukacinę išvyką Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje ,,Patirtinis mokymasis: praktinis įgyvendinimas ir teorinės prielaidos”. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Dalyviai susipažino su gimnazijos mokytojais ir administracija, apžiūrėjo puikias Raseinių Viduklės gimnazijos edukacines erdves. Gimnazijos komanda pristatė mokyklą, papasakojo apie sėkmingas bendradarbiavimo su mokinių tėvais, projektinės veiklos bei STEAM patirtis. Taip pat papasakojo apie naujausius ir labiausiai naudojamus mokymo metodus: mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi bei pateikė patarimų ir pasiūlymų, kaip tai pritaikyti praktikoje. Komandos nariai pristatė individualios pažangos stebėjimo gerosios patirties pavyzdžius, kalbėjo apie aktyvių metodų taikymą įvairių dalykų pamokose. Po seminaro vyko nuotaikinga refleksija, kurios metu kolegos dalijosi aktualijomis, aptarinėjo matytas naujoves ir jų pritaikymą savo mokyklose.