Metodinė veikla

Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinio būrelio dokumentų formos

Metodinių būrelių pirmininkų sąrašai

Pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašas

Pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo PRIEDAI

Metodinių darbų parodų nuostatai

Bendrieji reikalavimai mokytojų metodiniams darbams