Nacionalinis TAU asociacijos steigiamas susirinkimas

Balandžio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo Nacionalinės TAU asociacijos steigiamajame susirinkime. Susirinkimo dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo narys Saulius Skvernelis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė Agnė Kudarauskienė, Vilniaus Žvėryno bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. NTAUA prezidente išrinkta Zita Žebrauskienė, direktoriumi Gediminas Dalinkevičius. Aptarti NTAUA siekiai, veiklos ir būsimi darbai.

„Gražiausi žiedai Mamai“

Ar lauki Motinos dienos?

Ar patinka tau pavasaris, žydinčios gėlės ir paukščių čiulbesys?

Ar prisimeni, koks gi tas jausmas buvo, kai žinojai, jog ateinu į šį pasaulį?

Ar galėtum nupasakoti jį ?

                                 Tavo dukra Aneta

Ačiū, Tau, Mamyte, kad galiu augti, bręsti, tobulėti, nes dar priešakyje mūsų laukia daugybę gražiausių metų. Tu, Mama, esi mano gyvenimo pamatas, sienos ir stogas. Žinau, kad čia visada rasiu užuovėją, meilę ir šilumą. Motinos dienos proga nuskinsiu pačius gražiausius  žiedus tik Tau…

                          Pagarbiai, Tavo sūnus Rojus

          Šiuos ir dar daugiau šiltų žodžių išsakė konkurso „Gražiausi žiedai Mamai“ dalyviai eilėraščiuose, piešiniuose bei laiškuose. Mokiniai savo darbeliuose meninės raiškos priemonėmis puoselėjo vertybines nuostatas, išreiškė meilę artimui bei suteikė gerų emocijų ir džiaugsmo Mamoms.

Mielos Mamos, Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje 2021 m. balandžio 28 d. atidaryta konkurso „Gražiausi žiedai Mamai“ dalyvių darbelių paroda. Jums skirtus sveikinimus galite apžiūrėti Tarnybos internetinėje svetainėje www.silsviet.lt ir Facebook paskyroje @silsviet

Dėkojame mokytojams už mokinių parengimą konkursui.

Dėkojame mokyklų socialiniams pedagogams už pagalbą organizuojant konkursą.

Dėkojame Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 4 klasės mokiniams ir jų mokytojai už dalyvavimą konkurse.

                                                     Elena Bartkienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė

Nuotolinė konsultacija kompetencijos kalbinio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 27 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos kalbinio ugdymo bendrojoje programoje“. Buvo aptariamos metodinės rekomendacijos, savarankiško skaitymo pamokų organizavimo būdai bei ugdymo sritį sudarantys dalykai.

Kursai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, balandžio 27 d. organizavo nuotolinių kursų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ trečiąją dalį, kurioje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pateikė informacijos apie psichikos sveikatos vertę, stiprinimo aktualumą ugdymo įstaigoje bei dažnai sutinkamus rizikos veiksnius psichikos sveikatai.

,,Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti?“

Balandžio 21 d.vyko vebinaras ,,Didžiausios delegavimo klaidos ir kaip jų išvengti?”, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Vebinaro metu aptartas delegavimo painiojimas su užduočių paskirstymu ir instrukcijų teikimu. Daromos ir kitos dažnai pasitaikančios klaidos, kurios trukdo deleguoti užduotis ir kurti tarpusavio pasitikėjimą komandoje. Pateikta praktinių ir teorinių pavyzdžių kasdieniam vadovavimui.

Pasitarimas dėl mokinių ir mokytojų emocinės psichologinės savijautos

Balandžio 21 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės patarėjos Agnės Andriuškevičienės inicijuotas nuotolinis Pedagoginių psichologinių/ švietimo pagalbos tarnybų vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros atsakingi specialistai. Pasitarimo metu analizuotos mokinių ir mokytojų emocinės psichologinės savijautos problemos, aptartas psichologinės pagalbos teikimo poreikis ir galimybės. Akcentuotas psichologinių tarnybų darbo krūvio padidėjimas, kalbėta apie jų plėtros ir stiprinimo galimybes.

Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos mokymai

Balandžio 20 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo ES finansuojamo projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” nuotolinėje supervizijoje „Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos mokymai”. Užsiėmimo metu atliktos konkrečių atvejų analizės, pateikti siūlymai problemų sprendimui.

Nuotolinė konsultacija kompetencijos matematinio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 20 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos matematinio ugdymo bendrojoje programoje”. Buvo nagrinėjama, kaip vaikai vartoja matematinę kalbą, sprendžia užduotis pamokų metu. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijų tobulinimui matematikos pamokose.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Balandžio 19 d. vyko mokymų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ antroji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Mokymų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.