Lietuvos TAU asociacijos organizuotas pasitarimas

Pagyvenę žmonės yra svarbi ir vis didėjanti Europos gyventojų, ekonomikos ir visuomenės dalis. Demografiniai duomenys rodo, kad iki 2060 m. kas trečias europietis bus vyresnis nei 65 metų. Europos Komisija, 2020 metais įvertinusi demografinių pokyčių poveikio ataskaitą ir naujausias Eurostato demografines prognozes, pradėjo plačias politines diskusijas ir pateikė Žaliąją knygą apie senėjimą „Skatinti kartų solidarumą ir atsakomybę“.

Balandžio 8 d. vyko Lietuvos TAU asociacijos organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Pasitarimo dalyviai aktyviai diskutavo apie Žaliojoje knygoje pateiktą informaciją, analizavo senjorų pozityvaus senėjimo galimybes. Nutarta, kad savo pasiūlymus pasitarimo dalyviai pateiks raštu iki balandžio 12 d. Tau asociacijos atsakingiems darbuotojams. Apibendrinti pasiūlymai ir pastabos iki balandžio 21 d. bus pateikti Europos Komisijai.

„Kolega – kolegai“

Balandžio 8 d., Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Kolegialus grįžtamasis ryšys kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė“ renginyje „Kolega – kolegai“. Pranešimus pristatė gimnazijos vokiečių ir anglų kalbos vyr. mokytoja Kristina Katauskaitė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Diana Rupšienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė. Renginio metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi ir diskutuojama, kaip besimokantis mokytojas savo pavyzdžiu augina besimokantį mokinį, padeda jam atsiverti.

„Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“

Balandžio 7 d. vyko mokymų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ antroji dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos specialistai. Mokymų metu dalyviai analizavo psichikos sveikatos sampratą, įtampą darbe ir jos įveiką. Taip pat buvo aptariami psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai ir jų pasireiškimas darbo kolektyvuose.

Nuotolinė konsultacija Kompetencijos meninio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 6 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos ,, Kompetencijos meninio ugdymo bendrojoje programoje“. Buvo aptarta meninio ugdymo dalykų struktūros kaita bei išsamiai nagrinėtas kompetencijų raiškos žemėlapis

„Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba“

Balandžio 1d. vyko konferencija “Moterų autizmas: atpažinimas ir pagalba“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedė. Konferencijos metu buvo pristatyta, kaip planuojama gerinti paslaugų teikimo kokybę vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Taip pat buvo rodomas filmas „Nematomosios“, kurio idėja atspindėjo konferencijos tematiką, jog nematomos (autizmo sutrikimą turinčios) mergaitės taptų matomos visuomenėje.

Su Šv. Velykomis