Nuotolinė konsultacija kompetencijos kalbinio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 27 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos kalbinio ugdymo bendrojoje programoje“. Buvo aptariamos metodinės rekomendacijos, savarankiško skaitymo pamokų organizavimo būdai bei ugdymo sritį sudarantys dalykai.