Konferencija Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir ateities iššūkiai

Spalio 15 d. vyko nuotolinė konferencija „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir ateities iššūkiai“. Jos metu buvo diskutuojama apie neįgaliųjų integraciją. Nuo visuomenės ir pedagogų požiūrio į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų adaptaciją bendraamžių grupėje priklauso ugdymo sėkmė. Pastaruoju metu pastebima, kad vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais daugėja. Šie faktai priverčia visuomenę atkreipti dėmesį priimant naujus įstatymus, modernizuojant ugdymo institucijas. Neįgalieji – neatskiriama visuomenės dalis, jų ugdymą būtina kreipti socialinės integracijos linkme. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė pateikė informaciją apie Inkliuzinį ugdymą Šilalės rajone, o Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė, kartu su specialiąją pedagoge Edita Pielikiene, apžvelgė Šilalės suaugusiųjų mokyklos veiklą dirbant su specialiųjų klasių mokiniais.

Seminaras Kūno kultūros pamoka kitaip: patirtis Suomijoje

Spalio 13 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko ilgalaikės programos „Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno kultūros pamokose“ (40 akad. val.) antrasis modulis „Kūno kultūros pamoka kitaip: patirtis Suomijoje“. Lektoriai supažindino su šiuolaikinėmis fizinio ugdymo(si) aktualijomis ir realijomis, naujausia mokymo ir mokymosi teorija ir praktika kūno kultūros pamokose. Sporto salėje demonstravo žaidimus, naujas, inovatyvias veiklas, įgytas kūno kultūros mokytojų seminare Suomijoje.

Paskaita TAU klausytojams „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 5 ir 7 dienomis organizavo paskaitą „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos, Pajūrio, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta moksliškai pagrįsta informacija apie sveikos mitybos aktualumą ir poveikį sveikatai,  išvengiant ankstyvo sergamumo ir mirtingumo nuo visuomenėje labiausiai paplitusių ligų. Suteikta praktinės informacijos mitybos įpročių keitimui.

Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas

Spalio 7d.  Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ir  Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Buvo diskutuojama apie tai, kiek trūksta mokyklose švietimo pagalbos specialistų, kiek vaikų laukia specialistų  pagalbos. Pristatytos ateinančių metų veiklos , į kurias bus įtraukiami SUP turintys mokiniai. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2021-2022 mokslų metų veiklos planas.

Nuotolinis seminaras „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą”

Spalio 7 d. vyko nuotolinis seminaras „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai). Jo metu buvo pristatytas Lietuvos regiono elnokultūrinis paveldas, etnografinių regionų raidos ir ypatybių apžvalga bei atnaujintos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos. Pristatytas etninės kultūros bendrųjų ugdymo programų projektas.

Paskaita TAU klausytojams „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 4 ir 6 dienomis organizavo paskaitą „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip skatinti savo galimybes ir potencialą tvarkantis su nuolatiniu diskomfortu, ieškant lengvesnių gyvenimiškų užduočių sprendimų bei užmezgant ir palaikant pozityvų bendravimą su aplinkiniais.

Paskaita TAU klausytojams „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 4 ir 6 dienomis organizavo paskaitą „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip skatinti savo galimybes ir potencialą tvarkantis su nuolatiniu diskomfortu, ieškant lengvesnių gyvenimiškų užduočių sprendimų bei užmezgant ir palaikant pozityvų bendravimą su aplinkiniais.

Edukacinė išvyka „Istorinės, kultūrinės sąmonės kūrimas ugdymo procese”

Spalio 5 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje kurios metu buvo aplankytos atviros, informacinės ir sociokultūrinės aplinkos Kartenos  krašte. Nagrinėjamas kaimyninio rajono geografinis, istorinis bei kulinarinis paveldas, ir šių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese.

Mokytojų diena

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 1 d. vyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie 2021-2022 metų veiklos plano sudarymą, nuotolinį seminarą, kuris vyks spalio 7 d. „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai)“ bei muzikos olimpiados organizavimą.

Edukacinė išvyka ,,Mokytojas mokytojui“

Spalio 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Mokytojas mokytojui“ pagal kvietimą dalyvauti Panevėžio švietimo centro padalinių – robotikos centro „Robo Labas“ ir STEAM centro – veiklų pristatyme. Taip pat buvo aplankytos atviros, informacines ir sociokultūrines aplinkos Panevėžio mieste.