Edukacinė išvyka „Istorinės, kultūrinės sąmonės kūrimas ugdymo procese”

Spalio 5 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje kurios metu buvo aplankytos atviros, informacinės ir sociokultūrinės aplinkos Kartenos  krašte. Nagrinėjamas kaimyninio rajono geografinis, istorinis bei kulinarinis paveldas, ir šių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese.