Mokytojo bei Dailininko profesijų sklaida

Rugsėjo 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Šilalės lopšelis darželis „Žiogelis“ grupės vaikai. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė supažindino su tarnyboje eksponuojamomis parodomis,  darbų autorių bei mokytojo profesijomis.

Kiekvieno vaiko galvoje gimsta noras kažkuo būti, o mes, suaugusieji, esame tie, kurie savo pavyzdžiais padedame norą paversti  siekiamybe. Svajonės savyje koduoja motyvaciją karjeroje padaryti pasaulį geresnį, teisingesnį, apginti silpnuosius ar išgarsėti.

Švietimo pagalbos tarnyba prisidėjo prie mokytojo bei dailininko profesijų sklaidos, sudarė sąlygas dalyvauti edukacinėje ir meninėje veikloje.

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 27 d. vyko Šilalės rajono Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis pasitarimas. Aptartas 2022-2023 m. m. metinis veiklos planas. Buvo siūlyta kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą.

Seminaras „Streso kilmė, valdymas. Nerimo įveikų mažinimo strategijos”

Rugsėjo 27 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojams vyko seminaras „Streso kilmė, valdymas. Nerimo įveikų mažinimo strategijos ”. Seminaro tikslas buvo pristatyti emocinės sveikatos svarbą, supažindinti su streso sąvoka ir kilme, poveikiu. Suteikti praktinių įgūdžių pristatant atsipalaidavimo technikas. Lektorė Dovilė Navikienė, kvalifikuota medicinos psichologė

Seminaras „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“

Rugsėjo 27 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko seminaras „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“. Buvo kalbama apie tai, kaip ugdyti gebėjimą atpažinti savižudybės grėsmę, veiksmingai reaguoti ir susieti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį su pagalba. Lektorė Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos aktualijos ugdymo įstaigos kontekste“

Rugsėjo 26 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko mokymai ,,Psichikos sveikatos aktualijos ugdymo įstaigos kontekste“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas“.

Susitikimo metu buvo identifikuojamos aktualios mokyklai problemos psichikos sveikatos srityje bei analizuojama pirmoji problema, išryškinti galimi problemos sprendimo variantai.

Nacionalinės Trečiojo amžiaus universiteto visuotinis narių susirinkimas

Rugsėjo 16 d. Vilniuje, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (TAU) naujose patalpose, vyko visuotinis Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Sveikinimo žodį tarė Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos (NTAUA) prezidentė dr. Zita Žebrauskienė, NTAUA vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius ir LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Targamadzė.

Dalyviams pranešimą skaitė Audronė Nugaraitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, komunikacijos ekspertė. Profesorė pristatė pagrindines mokymų temas: teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas; TAU komunikacijos strategijos parengimo ypatumai; NTAUA komunikacijos strategijos parengimo planas. Vyko komandinis darbas, kurio metu dalyviai pagal SSGG (Stiprybės – Silpnybės – Galimybės – Grėsmės) metodą pateikė įžvalgas.

Diskusijose NTAUA vykdantysis direktorius G. Dalinkevičius pareiškė, jog būtina pasiekti, kad žmogus, atėjęs į TAU, pajustų patekęs į universitetinę aplinką – kitaip mokymosi procesas neįmanomas. Reikalingas valstybės įstatymas, kuris apibrėžtų Trečiojo amžiaus universitetų veiklą.

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo aptariamas veiklos planas 2022/2023 mokslo metams, išrinktas naujas būrelio pirmininkas, kuriuo tapo Andrius Zaikauskas, Šilalės meno mokyklos dailės mokytojas metodininkas. Nuspręsta, kurti naują ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą,  kurioje pasiūlyta dalyvauti ir technologijų mokytojams.

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Rugsėjo 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptarta Trečiojo amžiaus universiteto 2021-2022 mokslo metų paskaitų temų ciklas, ekskursijos programos bei diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto 10 metų veiklos rajone šventės, kuri planuojama Šilalės kultūros centre gruodžio 21 d. 11.00 val.

Senjorų dėmesiui!

Gamtos mokslų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 12 d. vyko Šilalės rajono gamtos mokslų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Išrinktas naujas būrelio pirmininkas, bei aptartas 2022-2023 m. m. metinis veiklos planas.

Priedanga

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.DĮV-703 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės priedangų sąrašo  patvirtinimo“, Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje įrengta priedanga, skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai. Virš įėjimo į pastatą pritvirtintas specialusis ženklas „Priedanga“. Ženklas informuoja, kad  patalpos skirtos šalia esantiems gyventojams apsisaugoti išgirdus signalą „Oro pavojus“ ar „Uragano pavojus“.

Sveikinimas

Seminaras „Netradicinės technikos panaudojimas dailės pamokose”

Rugpjūčio 30-31 dienomis Šilalės lopšelyje darželyje vyko seminaras „Netradicinės technikos panaudojimas dailės pamokose”. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvių metodų taikymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese“. Dalyvės susipažino su netikėtomis meno rūšimis, išsiaiškino ekologinės priemonės pritaikymo galimybes meninėje veikloje. Pedagogėms buvo suteikta galimybė išbandyti kiaušinio trynio techniką. Lektorė, Ilona Venckienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos ir Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė.

Tradicinė Šilalės rajono švietimo darbuotojų konferencija „Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai atnaujinant ugdymo turinį“

Rugpjūčio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko tradicinė Šilalės rajono švietimo darbuotojų konferencija „Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai atnaujinant ugdymo turinį“, kurioje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių pirmininkai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Susirinkusiuosius sveikino  Rasa Kuzminskaitė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja bei Stasys Norbutas, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius. Dalyviai klausėsi pranešimų: „Pamokos planavimas pagal atnaujintas ugdymo programas“ , pranešėja Jolanta Šmitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė; ,,Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas. Kas aktualu?“, pranešėjos: Regina Rimkutė, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Inga Makarė, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytoja; ir seminaro „Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai organizacijose“, lektorė Dalė Daiva Gasparavičiūtė, psichologė. Tikime, jog šie mokslo metai bus kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis.

Konferencija

Vaikų ir  jaunimo tradicinė etnokultūrinė programa „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

Liepos 18-22 dienomis Paršežerio stovyklavietėje jau 8-ąjį kartą vyko tradicinė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, skirta žemaičių kalbos metams, Europos ir Lietuvos jaunimo bei savanorystės metams paminėti. Stovyklos, kurioje dalyvavo 140 etninės kultūros puoselėtojų – vaikų ir jaunuolių, taip pat grupė Šilalės rajone gyvenančių ukrainiečių, nukentėjusių nuo karo su Rusija grėsmės, bei apie 40 savanorių, veiklų ir edukacijų vadovų, pedagogų, kultūros darbuotojų, tikslas – stiprinti 10-29 metų mažiaus galimybių kultūrinėje veikloje turinčių vaikų ir jaunuolių etnokultūrines nuostatas per aktyvią savanorišką veiklą ir įsitraukimą į kultūrinę, meninę, etninę  kultūrą puoselėjančią, pilietinę savimonę ugdančią veiklą, kokybišką bei įvairų kultūrinių ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą, padėti lengviau socializuotis, pažinti lietuvių etninę kultūrą, papročius bei tradicijas nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams ir jaunuoliams. Kad stovyklautojai puikiai praleido laiką ir įgijo daug naujų patirčių, įsitikino visi, kurie stebėjo jaunimo darbų parodą, trumpametražius kūrybinius filmus, klausėsi jų koncerto.

Stovyklos organizatoriai Šilalės rajono kultūros centras ir VšĮ „Etnoklubas“. Vieni iš stovyklos partnerių – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, liepos 20 d. įstaigos psichologė vykdė psichologinę- terapinę  veiklą, kurioje dalyvavo trys stovyklautojų grupės.

Penktoji stovyklos diena – uždarymo reginys

Penktąją stovyklos dieną vyko vaikų patyriminės stovyklos uždarymo renginys, kurio metu stovyklautojus ir jų tėvelius supažindinome su etnine kultūra ,,Protėvių skrynią pravėrus“. Veiklą vedė Olga Jogminienė drauge su Laukuvos kultūros namų  vaikų folkloro ansambliu „Dūzginėlis“.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus, Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, rėmėjai ir partneriai.

Dalyviai aptarė patirtus įspūdžius, įvertino stovyklos veiklą, išsakė savo pageidavimus. Stovyklautojų tėvelių atstovas Žydrūnas Viliušis visus stovyklautojus ir svečius vaišino jo paties pagaminta kopūstiene.

Stovyklos programą įgyvendinti padėjo trys savanoriai: Vilius Bukauskis, Austėja Gailiūtė, Miglė Vaitkevičiūtė.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuotą vaikų patyriminę stovyklą ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ finansavo Šilalės rajono savivaldybė. Projektą rėmė ,,varlė.lt“ Šilalės direktorius Dainius Bergelis, IĮ ,,Jiveda“ savininkė Irma Aušrienė, Guoda Dobilaitė, Karolina Pociuvienė, Vita ir Edgaras Laurinavičiai, Donata ir Arminas Jurkevičiai, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai: Rima Norvilienė ir Artūras Dambrauskas.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie stovyklos organizavimo ir rėmimo.

Ketvirtoji stovyklos diena

Ketvirtoji diena – kelionių diena. “Edukacija su alpakomis”, kurios metu vaikai galėjo ne tik pamaitinti alpakas, stebėti jų natūralią elgseną, bet ir smagiai praleisti laiką gamtoje, tarp miškų. Stovyklautojus sužavėjo ekskursija į Klaipėdos zoologijos sodą, kuriame yra apie 200 vienetų gyvūnų. Džiaugiamės smalsiaisiais vaikais.

Trečioji stovyklos diena

Trečią stovyklos dieną vaikus toliau pažindinome su laisvuoju menu. Integralus gamtos meno pažinimas leido vaikams plėsti savo kūrybiškumą pasitelkiant pačias įvairiausias priemones iš gamtos. Po to keliavome į Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kuriame vyko edukacinis užsiėmimas „Sveikos gyvensenos pagrindai“.