Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 19 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko tikybos mokytojų metodinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Telšių vyskupijos Mons. Rimantas Gudlinkis, susitikimo metu pristatė ir supažindino su visomis naujovėmis, bei Šilalės klebonas dek. Saulius Katkus. Aptartas praeitų metų veiklos planas ir būrelio pirmininko rinkimas, metodinio būrelio pirmininkė tapo Laura Ačienė, Šilalės suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 19 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo išrinkta nauja būrelio pirmininkė Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytoja Nomeda Kasmauskaitė ir sekretorė Laima Baltutienė. Pasitarime aptarta įtraukti 8 klasės istorijos olimpiadą, kuri vyks Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje. Susitikimo metu pakviesti visi mokytojai į Aleksandro Stulginskio paminklo atidarymą, Skaityti toliau …

Psichologų metodinis pasitarimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje rugsėjo 19 d. vyko psichologų metodinis pasitarimas. Buvo aptarta dėl Pasaulinės sveikatos dienos, pasidalinta idėjomis kaip bus paminėta. Pasitarimo metu buvo diskutuojama dėl naujų mokslo metų plano, jo sudarymą ir įgyvendinimą.

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 13 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas 2019-2020 m. veiklos planas ir būrelio pirmininko rinkimai. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Jurgita Alminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos chemijos vyr. mokytoja, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos biologijos mokytoja.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 12 d. vyko Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas, kuriame dalyvavo  Šilalės rajono  savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Akvilina Žąsytienė. Pasitarimo metu buvo aptarti dokumentų reglamentuojančių specialųjį ugdymą, rengimo ir pildymo reikalavimai, ieškota bendrų sprendimų ir idėjų, kaip gerinti SUP  turinčių mokinių mokymo(si) kokybę.

Seminaras ,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01“

Rugsėjo 6 d. vyko seminaras ,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01“, kuriame dalyvavo Šilalės rajono biudžetinių įstaigų vadovai, personalo specialistai, apskaitos darbuotojai. Seminaro metu išnagrinėta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai taikomi nuo 2019-09-01. Jie keičia darbo apmokėjimo tvarką mokytojams.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Rugsėjo 4 d. vyko mokymų I dalis ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“, kuriuose dalyvavo Kvėdarnos senelių globos namų specialistai. Mokymu metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.