Paskaita TAU klausytojams „Trys karaliai: istorija ir ikonografija“

Sausio 17-20 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Trys karaliai: istorija ir ikonografija“.  Lektorė paskaitos metu pateikė interpretaciją, kaip Šventajame rašte bei Romos imperijos istorijoje analizuojama ikonografija ir šventės evoliucija skirtingose religijose bei tautose. Suteikė žinių apie vieną svarbiausią Europos istorijoje šventę ir jos vaizdavimą mene.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Kaip ir kasmet Sausio 13-ąją, Laivės gynėjų dieną, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Paskaita TAU klausytojams „Gėlių dovanojimo etiketas“

Sausio 5-6 d. Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Gėlių dovanojimo etiketas“.  Lektorė paskaitos metu supažindino su gėlių dovanojimo istorija, reikšmėmis. Aptarė, kokias gėles kada, kam, kiek ir kaip dovanoti. Pateikė patarimus, kaip sudėlioti  puokštę arba išrinkti gėles numatytai progai, panaudojant „Gėlių kalbą“ ir atitinkant protokolinius reikalavimus.

Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje

2022 m. sausio 5-6 dienomis, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko ilgalaikės programos ( 40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ seminarai.

Jų metu dalyviai turėjo galimybę išmokti naudotis vaizdo medžiagos dizaino programa „Canva“ ir video redagavimo programa „Kinemaste” bei sužinoti jų panaudojimo pedagoginėje veikloje galimybes.

Paskaita TAU klausytojams „Brandžios odos priežiūra“

Sausio 3 – 4 d. Laukuvos, Kaltinėnų, Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Brandžios odos priežiūra“. Lektorė paskaitos metu supažindino su veido odos senėjimo ypatumais, brandžios veido odos priežiūra bei veido savimasažo atlikimo galimybėmis.

Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Gruodžio 29 d. vyko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptariama praėjusių metų veikla bei analizuojamas   2021-2022 mokslo metų veiklos planas.Naujai išrinkta metodinio būrelio pirmininkė  Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Šventinis sveikinimas

Paskaita TAU klausytojams „Advento ir Kūčių tradicija Šilalės krašte“

Gruodžio 13 – 16 d. Laukuvos, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Advento ir Kūčių tradicija Šilalės krašte“.  Lektorė paskaitos metu supažindino, kaip Šilalės krašte buvo dainuojama, pasakojama apie adventą, koks buvo Kūčių stalas, kokie burtai. Šios tradicijos ir visa žodinė, dainuojamoji ir šokamoji tautosaka labai populiari bei aktuali ir šiandien.

Konferencija „Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su aplinka“

Gruodžio 10 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ antrasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su aplinka”. Renginio metu Sandra Vaičikauskienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Inga Kononovienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos vyriausioji specialioji pedagogė skaitė pranešimą „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galimybės Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“; prof. dr. Albinas Bagdonas, Vilniaus universiteto afiliuotas profesorius, skaitė pranešimą ,,Vaikų neuroįvairovė ir smegenų veikimo principais grįstas (specialusis) ugdymas“; Andrius Navickas, Lietuvos Respublikos Seimo narys skaitė pranešimą „Ar yra žmonių, kurie neturi specialiųjų poreikių? Mokyklos misija skirtybių pasaulyje“; kunigas, pranciškonų vienuolis Sigitas Benediktas Jurčys analizavo autistiško vaiko ir jo šeimos integravimo į Bažnytinę bendruomenę galimybės. Renginio pabaigoje Aldona Pipirienė, Šilalės suaugusių mokyklos vyr. specialioji pedagogė – logopedė, ir Indrė Lukoševičienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė kūrybinę veiklą su specialiųjų poreikių vaikais „Meninės priemonės ir veiksmai, padedantys įprasminti jausmus vaiko ugdymo procese“. Už iniciatyvą prisidedant organizuoti konferenciją, oreantuotą į specialiųjų poreikių vaikus, dėkojame seimo nariui Jonui Gudauskui.

Dailės ir technologijų mokytojų paroda „Ekologiško meno idėjos įgyvendinimas ir pateikimas urbanistinėje aplinkoje“

Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai, įgyvendindami ilgalaikės (40 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese“ antrąjį modulį „Ekologiško meno idėjos įgyvendinimas ir pateikimas urbanistinėje aplinkoje“, surengė parodą prie švietimo pagalbos tarnybos pastato. Šios programos tikslas sujungti du metodinius būrelius bendrai veiklai, kurios metu pasitelkiant naujas technologijas, meną, urbanistiką ir antrinių žaliavų panaudojimą, būtų ne tik edukuojama visuomenė rūšiuoti, bet ir skatinama kūrybiškai pažvelgti į visa tai, kas jau seniai turėjo atsidurti konteineryje ar sąvartyne.

Mokymai „Neformalusis suaugusiųjų švietimas regionuose”

Gruodžio 2 d. Plungėje vyko Nacionalinio Švietimo NVO Tinklo kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija mokymai „Neformalusis suaugusiųjų švietimas regionuose”, kuriuose dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja.

Mokymų metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas pristatė naujai kuriamą Mokymosi visą gyvenimą sistemą, paremtą individualiomis mokymosi paskyromis, kuri turėtų padėti spręsti finansines, paskatų ir motyvavimo, informacijos prieinamumo ir mokymų pritaikymo skirtingiems suaugusiųjų poreikiams problemas.

Paskaita TAU klausytojams „Mano gyvenimo resursai – tai žingsniai į laimingesnį ir sąmoningesnį gyvenimą“

Gruodžio 1 ir 2 d. Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Mano gyvenimo resursai – tai žingsniai į laimingesnį ir sąmoningesnį gyvenimą“.  Paskaitos lektorė teoriniame paskaitos kontekste dalyviams suteikė žinių, kurios padėjo suvokti „jaučiamą“ ar „išgyvenamą“ prasmę bei prasmės ir vertybių ryšį, kuris reiškiasi žmogaus gyvenime. Taip pat leido suvokti, kad be to, kokie resursai yra dabartiniame gyvenimo kontekste, svarbu, kaip aš su jais elgiuosi ir iš kokios pozicijos. Kiekvienas mokymų dalyvis turi daug įvairių resursų, tačiau yra dar tų, kuriuos jiems reikia atrasti.

Praktinės dalies metu buvo atliekamos tikslinės užduotys, kurios parinktos remiantis įvairiomis psichologinėmis teorijomis (kognityvinė elgesio terapija, pozityvioji psichologija). Šios užduotys, tarsi sužymėtos stotelės pakeliui į sąmoningesnį ir džiaugsmingesnį dalyvių gyvenimą.

Paskaita TAU klausytojams „Emocinė sveikata pandemijos metu“

Lapkričio 29 ir 30 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Emocinė sveikata pandemijos metu“.  Paskaitos lektorė supažindino su emocinės sveikatos samprata, jos ryšiu su fizine sveikata ir įtaka gyvenimo kokybei. Išbandė ir įsisavino praktinius emocinės sveikatos stiprinimo metodus, kurie padeda sistemingai rūpintis savimi, vertinti emocinės sveikatos ugdymo pažangą ir jausti visaverčio gyvenimo pilnatvę.

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Lapkričio 30 d. vyko geografijos mokytojų metodinio būrelio nuotolinis pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie 2021-2022 metų veiklos plano sudarymą, bei ugdymo procesą grįžus prie kontaktinio mokymo mokyklose. Taip pat buvo nuspręsta, jog metodinio būrelio pirmininkas lieka tas pats – Dalia Kubaitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

Trečiojo amžiaus universitetas – Šiaulių dramos teatre

Lapkričio 17 d. Trečiojo amžiaus universiteto Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką, kurios metu lankėsi Šiaulių dramos teatre stebėjo ir analizavo Žemaitės apsakymą „Marti“. Spektaklis – tai naujas kūrinys, režisierės matymas XXI a. gyvenimo ritmu. Tai glaustas, efektingas, ilgametę problemą kvestionuojantis tekstas, kurio pasakojimo forma gali pasirodyti neaktuali ir nebesuprantama, tačiau kūrinio esmė verčia suvokti, kad šiandien žmonėse dar gyvi XIX amžiaus principai, kai moteris laikyta (šiek tiek) mažiau žmogumi nei vyras, o tarp skirtingų kartų reikalauta tik vienpusės pagarbos, nes amžius – pakankamas argumentas visada būti teisiam.

Klausytojai po spektaklio aptarė ir analizavo spektaklio pastatymo skirtumus.

„Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“

Lapkričio 30 d. 9.00 val. Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyks viešųjų pirkimų Seminaras (6 akad. val.) (gyvai)  „Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“.

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimus, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reiktų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius.

REGISTRACIJA internetu http://www.pokyciuvaldymas.lt/produktas/seminaras-viesieji-pirkimai-2022/

(Pasirinkti seminaro datą „2021-11-30 Šilalė“ ir suvesti nuolaidos kodą „šilalė“, tuomet dalyviams bus kaina 75 Eur )

Detali informacija apie seminarą čia…

Konferencija Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir ateities iššūkiai

Spalio 15 d. vyko nuotolinė konferencija „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir ateities iššūkiai“. Jos metu buvo diskutuojama apie neįgaliųjų integraciją. Nuo visuomenės ir pedagogų požiūrio į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų adaptaciją bendraamžių grupėje priklauso ugdymo sėkmė. Pastaruoju metu pastebima, kad vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais daugėja. Šie faktai priverčia visuomenę atkreipti dėmesį priimant naujus įstatymus, modernizuojant ugdymo institucijas. Neįgalieji – neatskiriama visuomenės dalis, jų ugdymą būtina kreipti socialinės integracijos linkme. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė pateikė informaciją apie Inkliuzinį ugdymą Šilalės rajone, o Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė, kartu su specialiąją pedagoge Edita Pielikiene, apžvelgė Šilalės suaugusiųjų mokyklos veiklą dirbant su specialiųjų klasių mokiniais.

Seminaras Kūno kultūros pamoka kitaip: patirtis Suomijoje

Spalio 13 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko ilgalaikės programos „Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno kultūros pamokose“ (40 akad. val.) antrasis modulis „Kūno kultūros pamoka kitaip: patirtis Suomijoje“. Lektoriai supažindino su šiuolaikinėmis fizinio ugdymo(si) aktualijomis ir realijomis, naujausia mokymo ir mokymosi teorija ir praktika kūno kultūros pamokose. Sporto salėje demonstravo žaidimus, naujas, inovatyvias veiklas, įgytas kūno kultūros mokytojų seminare Suomijoje.

Paskaita TAU klausytojams „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 5 ir 7 dienomis organizavo paskaitą „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos, Pajūrio, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta moksliškai pagrįsta informacija apie sveikos mitybos aktualumą ir poveikį sveikatai,  išvengiant ankstyvo sergamumo ir mirtingumo nuo visuomenėje labiausiai paplitusių ligų. Suteikta praktinės informacijos mitybos įpročių keitimui.