Mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namuose vyko mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“, kurie skirti Tauragės apskrities kultūros darbuotojams. Mokymai susideda iš dviejų dalių: pirmoji dalis vyko 2023 m. balandžio 19 d. „Tinkamas balso aparato parengimas koncertui“. Susitikime savo praktine patirtimi scenoje ir teorinėmis solinio dainavimo žiniomis dalinosi docentas, muzikos atlikėjas, kompozitorius, knygų autorius – Steponas Januška;

antroji mokymų dalis vyko 2023 m. gegužės 23 d. „Balso formavimas ir mikrofono valdymo ypatumai“, lektorė – kompozitorė, atlikėja, konkursų laureatė, televizijos projektų dalyvė, muzikos pedagogė, muzikos leidinių autorė Laura Remeikienė.

Paroda „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės”

Ar investicija į kūrybiškumą nuo vaikystės iki garbaus amžiaus yra mūsų visų pažangos variklis? Ar mokytojas gali būti kūrybiško piliečio puoselėtojas ir pats ne tik turėti, bet ir skleisti savo kūrybiškumo galias? Tokie klausimai iškyla kaskart, kai Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje yra eksponuojama nauja mokinių darbų paroda. Tarnyba, skatindama mokinių ir mokytojų meninę, kūrybinę veiklą, siūlo apsilankyti ir susipažinti su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos lietuvių kalbos ir dailės integruoto projekto „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės” darbų ekspozicija. Projekto vykdytojos : dailės mokytoja metodininkė Daiva Urniežienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Markvat – Ežerinskė.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 16 d. Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Tikslas – suteikti žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.

Gerosios patirties renginys „Kolega kolegai“ 

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų metodinis būrelis turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas – kiekvienais metais pasikviečia kolegas į atviras pamokas, veiklas ir renginius. Gegužės 15 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos specialioji pedagogė Inga Kononovienė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė/tiflopedagogė Nijolė Vaitkevičienė įgyvendino ilgalaikės programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams,  turintiems specialiųjų poreikių“ penktąjį modulį „Kolega kolegai“ ir jo metu pristatė pranešimą „Aklo mokinio kasdienybės iššūkis“.

Susitikimo metu buvo kalbama apie aklų ir silpnaregių mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, ugdymo institucijų mokytojų, specialistų ir tiflopedagogo bendradarbiavimą. Pristatyta specialistų veikla ir kokia yra teikiama pagalba mokiniams turintiems regos sutrikimus ir kompleksinę negalią bendrojo lavinimo mokykloje.

Seminaras „Komanda = jėga vienijanti darbuotojų sugebėjimus. Komandinis bendravimas ir bendradarbiavimas“

Gegužės 10 d. Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose vyko seminaras  „Komanda = jėga vienijanti darbuotojų sugebėjimus. Komandinis bendravimas ir bendradarbiavimas“. Tikslas – geriau pažinti save, įsisavinti pagrindinius bendravimo dėsningumus, suvokti savo elgsenos poveikį klientams ir bendravimo partneriams, didinti asmeninį efektyvumą darbinėse situacijose. Palaikyti bendradarbiavimo, kolektyviškumo principus, mobilizuojant kolektyvo narių pajėgumus kartu siekti geresnių darbo rezultatų.

Konferencija „Krikščioniškos vertybės: paranoia ar pronoia?”

Gegužės 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė,  kartu su švietimo, kultūros ir sporto skyrius vedėja Rasa Kuzminskaite, dalyvavo konferencijoje „Krikščioniškos vertybės: paranoia ar pronoia?”, kuri vyko Telšių vysk. V.Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Joje buvo kalbama:  „Jaunas žmogus krikščioniškų vertybių akivaizdoje“, „Aukštojo mokslo paradigma: vertybių paieškos tiesoje“

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 9 d., Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Susitikimo metu buvo bandoma suteikti  žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.

Seminaras „Antrinės stiklo žaliavos – neišnaudotos galimybės moksleivių kūrybiškumui“

Gegužės 4 d. Šilalės rajono dailės mokytojai dalyvavo seminare „Antrinės stiklo žaliavos – neišnaudotos galimybės moksleivių kūrybiškumui“.  Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese“. Buvo kalbama apie supančias antrines stiklo žaliavas ir jų kūrybinį panaudojimas. Šiuo susitikimu rajono dailininkai paminėjo pasaulinę vaikų piešimo dieną, kuri minima gegužės 6 dieną.

Kviečiame prisijungti prie vasaros vaikų stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ savanorių komandos!

Kviečiame prisijungti prie vasaros vaikų stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ savanorių komandos!

Iš savanorių norime gauti gerų emocijų ir dėmesio ypatingiems vaikams

Pildykite žemiau pateiktą anketą ir prisijunkite prie mūsų!

Anketos nuoroda – https://forms.gle/DstzrSQ3ZRafs24U7

Edukacinė išvyka ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“

Balandžio 28 d. Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui vyko į edukacinę išvyką  ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“ . Jos metu aplankė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinį centrą. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Edukacinė išvyka ,,Edukacinės erdvės – ugdymo kokybei“

Balandžio 28 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centro – mokykla „Pušelė“ darbuotojai lankėsi Joniškio lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“.

Atvirų durų diena

Balandžio 25 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos  II ir III g  klasių mokiniai dalyvavo profesinio orientavimo veikloje Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate.

Atvirų durų dienos metu mokiniai buvo supažindinti su policijos pareigūno profesija, studijų, mokymosi ir karjeros galimybėmis. Studijų programas, dėstomus dalykus, konkursinius balus, stojimo  galimybes  išsamiai pristatė Lietuvos policijos mokyklos ir  Mykolo Romerio universiteto atstovai.

Renginyje dalyvavo specializuotų policijos įstaigų atstovai, kinologai su tarnybiniais šunimis.

Pareigūnai demonstravo savo tarnybinį transportą, ginklus bei kitas specialiąsias priemones.

Mokymai „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?“

Balandžio 24 d., vyko mokymai „Kaip atsipalaiduoti po įtemptos darbo dienos?” Šilalės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojams. Susitikimo tikslas – profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros optimizavimas, siekiant adekvačios psichologinės savijautos darbe ir namie.

Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė Šilalėje

Balandžio 19 d. Šilalės kultūros centre įvyko Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 2021–2023 mokslo metų užbaigimo šventė. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai įveikė dar vieną studijų etapą, kuris iš tiesų buvo nelengvas, nes dėl pandemijos ilgokai nebuvo galima susitikti.

Šventėje sveikinimo žodžius TAU lankytojams tarė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, būsimasis meras Tadas Bartkus, tarybos narė Raimundė Gečienė ir perskaitė TAU klausytojams adresuotą Lietuvos Respublikos seimo nario Jono Gudausko sveikinimą. Šventės svečiai džiaugėsi veiklų įvairumu ir prasmingumu, senjorų aktyvumu, plačiomis galimybėmis mokytis, bendrauti, pažinti. Linkėjo sėkmės, sveikatos, kelionių bei naujų idėjų būsimoms veikloms.

TAU klausytojams įteikti 297 pažymėjimai. Keletą faktų iš Šilalės TAU klausytojų veiklos pateikė Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Ji trumpai papasakojo apie prabėgusius metus, per kuriuos netrūko įvairių užsiėmimų, susitikimų, paskaitų, praktinių veiklų, kelionių, kuriuose patirti įspūdžiai, pažintys ilgai išliks atmintyje.

Šventės dalyviams koncertą skyrė Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ kolektyvas, po kurio senjorai buvo pakviesti pabendrauti prie kavos puodelio.

Seminaras ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“

Balandžio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti kaip taikyti paties pasirinktus ar pasiūlytus situacijos sprendimo būdus ir priemones, dalintis įspūdžiais apie veiklos eigą, rezultatus, atradimus. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Gegužės 29 d. vyks programos ketvirtasis modulis „Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“.

Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“

Balandžio 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama aptarti sunkumus su kuriais susiduriama mokant spręsti problemas, jų įveikos būdus, problemų sprendimo strategijos ir jų mokymas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų.

Mokymai „Bendravimo ir komunikacijos valdymas“

Balandžio 13 d., Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko mokymai „Bendravimo ir komunikacijos valdymas“. Dalyviai turėjo galimybę gauti žinių apie žmonių komunikaciją ir bendravimo kultūrą, tobulinti bendravimo įgūdžius, siekiant suvaldyti konfliktus ar pasirinkti tinkamą bendravimo stilių.

Seminaras ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“

Balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti apie matematinį samprotavimą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą . Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 18 d. vyks programos trečiasis modulis „Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Balandžio 12 d. Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“ lektorė – medicinos psichologė Dovilė Navikienė. Buvo suteikiama žinių apie streso kilmę, kaip reaguoja kūnas esant įtampos situacijoms, seminaro metu ne tik perteikė žinių kaip įveikti stresą ir nerimą, bet ir parodė kaip praktiškai jas išbandyti.