Paskaita TAU klausytojams „Antropocenas – naujas planetos Žemė raidos etapas“

Sausio 16-19 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Antropocenas – naujas planetos Žemė raidos etapas“. Paskaitos metu lektorius klausytojus supažindino su antropoceno sąvoka, jos esme. Žmogaus veikla tampa tokia reikšminga, kad ji nustelbia natūralius gamtinius veiksnius, todėl šis virsmas turėtų būti įamžintas kaip nauja geologinė epocha.

Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Sausio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas ir susitikimas su Tauragės regioninio karjeros centro specialistais.

Šilalės švietimo tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė palinkėjo prasmingo darbo, įdomaus bendradarbiavimo ir gerų rezultatų, padedant mokiniams kryptingai planuoti savo  karjerą.

Karjeros specialistai mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje pradėjo dirbti tik gruodžio mėnesį, todėl pasitarime aptarė 2022/2023 mokslo metais planuojamas veiklas, bendradarbiavimo bei veiklinimo galimybes.

Tauragės regioninio karjeros centro specialistai pristatė savo veiklą, atkreipė dėmesį į didesnes profesinio veiklinimo paslaugų teikimo galimybes Tauragės apskrityje.

Rajono karjeros specialistų laukia įdomus, nelengvas ir pilnas iššūkių bei naujų patirčių darbas.

Pagerbti švietimo ir kultūros darbuotojai

Sausio 10 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas kasmet organizuojamoje švietimo ir kultūros darbuotojų pagerbimo šventėje už 2022 m. veiklą pagerbė ir apdovanojo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkę Eriką Gargasę už dalijimąsi žiniomis ir išmintimi, norą siekti daugiau ir padaryti geriau, profesionalumą bei gebėjimą rasti geriausią sprendimą.

 

Paskaita TAU klausytojams „Neurografika – virsmo pokytis savyje ir aplinkoje“

Sausio 2-5 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Neurografika – virsmo pokytis savyje ir aplinkoje“. Paskaitos metu lektorė klausytojus supažindino su neurografika. Ši metodika leido dirbti su savo vidiniais išgyvenimais, išlieti savo emocijas ant popieriaus ir pasinerti į sąmonės gelmes.

Mokymai ,,Praktinių užduočių kūrimas su ,,Canva“ programa ir kaip kurti tikslus pagal SMART metodiką?“

Sausio 4 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose ,,Praktinių užduočių kūrimas su ,,Canva“ programa ir kaip kurti tikslus pagal SMART metodiką?“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse“.

Mokymai ,,Psichikos sveikatos tendencijos, parama mokytojui ir pagalbos specialistui“

Sausio 3-4 d. Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose ,,Psichikos sveikatos tendencijos, parama mokytojui ir pagalbos specialistui“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje didinimas“.