Mokymai ,,Psichikos sveikatos tendencijos, parama mokytojui ir pagalbos specialistui“

Sausio 3-4 d. Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose ,,Psichikos sveikatos tendencijos, parama mokytojui ir pagalbos specialistui“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje didinimas“.