Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos posėdis

Sausio 31 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko Šilalės TAU tarybos posėdis.

Susitikimo metu aptarta dalyvauti Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos 2024-2025 metais įgyvendiname projekte – „Trečiojo amžiaus universitetas aktyvaus senėjimo akademija“, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto tikslas – savanoriškos pagalbos teikimo buvusiems trečiojo amžiaus universitetų žmonėms, kurie dėl sveikatos jau nebegali aktyviai dalyvauti TAU renginiuose. Kiekvienoje Šilalės TAU grupėje bus 3 savanoriai, kurie lankys du garbingo amžiaus buvusius TAU studentus. Daugiau informacijos apie projektą rasite https://www.tauasociacija.lt/2024-2025-m-nacionaline-tau-asociacija-igyvendins-projekta-treciojo-amziaus-universitetas-aktyvaus-senejimo-akademija

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto studentų pavasario išvyka, kuri vyks balandžio 8-12 dienomis. Nutarta, kad ekskursiją organizuoti Lietuvoje aplankant vieną iš miestų (Kaunas, Joniškėlis, Anykščiai ar Zarasai). Lankytinas miestas bus aptartas grupėse.

Šilalės trečiojo amžiaus univeristeto mokslo metų užbaigimo šventė vyks balandžio 24 d. 10.00 val. Šilalės kultūros centre. Renginio metu bus rodomas spektaklis – komedija ,,Kas apsakys tas dzūkų linksmybes” (aktorės: Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė). Po reginio vyks arbatėlės popietė.

Organizuojamas steigti Šilalės trečiojo amžiaus universiteto choras. Grupėse, primininkai su studentais aptars choro poreikį ir norinčių dalyvių skaičių. Tikimės, kad Šilalės trečiojo amžiaus universiteto choro grupę turėsime naujais mokslo metais.

Pergalės šviesa

Paskaita TAU klausytojams „Kalba – Valstybės sargas…“

Sausio 22-26 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kalba – Valstybės sargas…“. Paskaitos – kompozicijos kūrėja, monospektaklio atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė priminė žymius lietuvių tautinio atgimimo veikėjus, knygnešius, kalbos reikšmę kuriant tautinę valstybę. Literatūrinės – muzikinės kompozicijos metu lektorė perteikė visą lietuvių kalbos grožį ir išskirtinumą. Priminė pirmosios lietuviškos knygos atsiradimą, lietuvių raštijos kūrėjus ir jų indėlį į mūsų kalbos puoselėjimą. Tai Simonas Daukantas, Liudvikas Rėza, Motiejus Valančius, Frydrichas Kuršaitis, Kristijonas Donelaitis. Kalbininko Jono Jablonskio darbus kuriant kalbos pagrindus. Mūsų himno kūrėją Vincą Kudirką, Feliciją Bortkevičienę, knygnešių ir daugelį kitų prisidėjusių prie mūsų kalbos grožio ir jos išsaugojimo. Violeta Bakutienė teigia, kad kalba buvo ir yra mūsų lietuviškumo, valstybingumo išlikimo sertifikatas ir tai mūsų taikus ginklas, kuris privalo būti Valstybės sargu.

Kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „MANO PRASMINGAS LAIKAS“

Kviečiame moksleivius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „MANO PRASMINGAS LAIKAS”. Pasitelkdami kūrybiškumą ir išmanumą, sukurkite trumpą (1-3 minučių) filmuką, kuriame parodykite prasmingas laiko praleidimo formas, atskleiskite mėgstamus pomėgius. Mokykloje išsirinkite geriausiai atrodančius filmukus ir pateikite juos Šilalės švietimo pagalbos tarnybai iki š. m. kovo 4 dienos. Geriausi filmukai, labiausiai atspindintys konkurso tikslus ir uždavinius, bus pristatomi baigiamojo konkurso renginio „Mano prasmingas laikas“ metu, Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje.

Smulkesnę informaciją rasite konkurso nuostatuose.

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas

Sausio 22 dieną Šilalės kultūros centre vyko 5–12 klasių Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas. Konkurse dalyvavo devyni skaitovai. Vertinimo komisijos nariai džiaugėsi konkurso dalyvių nuoširdumu, meile literatūrai. Visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams įteiktos padėkos. Komisijos sprendimu Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinys Raigardas Trimirkas (7 kl., mokytoja Asta Kinderienė), ir Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinė Rugilė Noreikaitė (12 kl. mokytoja Jolanta Šmitienė) keliaus į regioninį skaitymo konkurso etapą.

Nuoširdžiai dėkojame mokiniams, juos ruošusiems mokytojams ir komisijos nariams.

Aukštųjų mokyklų mugė 2024

Sausio 18 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos I-IV g klasių mokiniai dalyvavo parodoje Lietuvos „Aukštųjų mokyklų mugė 2024“. Renginys prasidėjo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos forumu: „Ką svarbu žinoti esamiems ir būsimiems abiturientams?“. Gimnazistai  sužinojo apie tarpinių ir valstybinių brandos egzaminų tvarką, priėmimą į profesines ir aukštąsias mokyklas, karjeros planavimą. Renginių zonoje susipažino su vykdomomis programomis, mokymosi sąlygomis, praktinių mokymų dirbtuvėmis, DI perspektyvomis,  konsultavosi individualiai.

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Sausio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Aptarta technologijų olimpiados rajoninio etapo vykdymo tvarka, laikas, priemonės.  Nutarta olimpiadą vykdyti 2024 m. kovo 28 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksando Stulginskio gimnazijoje. Olimpiadoje dalyvauja 7-12 klasių mokiniai.

Paskaita TAU klausytojams „Miokardo infarktas – ką svarbu žinoti kiekvienam“

Sausio 8-12 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Miokardo infarktas – ką svarbu žinoti kiekvienam“.

Lina Levickienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė, supažindino su miokardo infarkto atsiradimo priežastimis ir jam būdingais simptomais bei pateikė fizinio aktyvumo rekomendacijas miokardo infarkto profilaktikai.

 „Pergalės šviesa“

2024 m. sausio 12 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“ kuri skirta paminėti Laisvės gynėjų dieną. Žvakučių šviesa languose simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Sausio 11 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo diskutuojama apie atnaujintas ugdymo programas, jų įgyvendinimą. Aptartas žinių patikrinimas, numatytos gairės ateičiai.

Darbo su jaunimu formos ir iššūkiai 2024 metais

Sausio 11 d. Atvirame jaunimo centre vyko mokymai ,,Darbo su jaunimu formos ir iššūkiai 2024 metais”. Mokymų lektorius Nerijus Miginis supažindino mokymų dalyvius kaip dirbama su jaunimu Lietuvoje ir Europoje, pateikė darbo principus bei formas. Su seminaro dalyviais aptarė darbuotojo vaidmenį, tikslus, darbo specifiką bei jaunimo psichologijos ypatumus.